Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

1 Số Cách Khắc Phục Lỗi Không Thể Đăng Nhập Vào Admin Của WordPress

wordpress

Dưới đây là 1 số cách khắc phục lỗi không thể đăng nhập vào Admin

Nguyên nhân gây ra lỗi

– Lỗi thường do gõ nhầm đoạn hằng định nghĩa trang chủ và URL của trang dẫn tới không thể đăng nhập vào admin của WordPress:

define(‘WP_HOME’,’http://example.com’ );

define(‘WP_SITEURL’,’http://www.example.com’ );

Hướng dẫn khắc phục lỗi không thể đăng nhập vào Admin

– Truy cập vào host chứa website để chỉnh sửa file wp-config.php và sửa lại đoạn code trên thành một trong hai dạng đồng nhất, ví dụ:

define(‘WP_HOME’,’http://example.com’ ) ;

define(‘WP_SITEURL’,’http://example.com’ ) ;

Hoặc

define(‘WP_HOME’,’http://www.example.com’ ) ;

define(‘WP_SITEURL’,’http://www.example.com’ ) ;

————————————————— 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
Exit mobile version