1 số cách sửa lỗi Host lookup did not complete mail Exim

  • Wednesday 15/12/2021

Xử lý lỗi “Host lookup did not complete” trên hệ thống mail Exim.

1. Mô tả lỗi Host lookup did not complete mail Exim

Khi sử dụng hệ thống mail Exim trên các nền tảng như Cpanel, Directadmin, Plesk (linux) …., thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp lỗi khi gửi mail đến các đối tác sẽ nhận được thông tin lỗi như sau : Host lookup did not complete, xin xem đoạn log ví dụ bên dưới:

 

2. Nguyên nhân lỗi Host lookup did not complete mail Exim

  • Lỗi trên do hệ thống DNS Server khai báo trên server mail không phân giải được tên miền của địa chỉ mail nhận. Và lỗi không phân giải có thể do DNS Server bị lỗi hoặc Server Mail của bạn đang bật chức năng sử dụng IPv6 song song với IPV4 nhưng hệ thống router, gateway trong hệ thống mạng chỉ hỗ trợ IPv4 , dẫn đến khi lệnh request yêu cầu phân giải tên miền sẽ ưu tiên đi qua dịch vụ IPv6 không nhận được tín hiệu phản hồi.

3. Cách xử lý lỗi Host lookup did not complete mail Exim

  • Nếu nguyên nhân do lỗi DNS Server thì ta mở file /etc/resolv.conf , xóa các nameserver cũ và thay thế bằng các namserver mới, có thể chọn 1 số DNS namserver public hoạt động ổn định của google , opendns , cloudflare…. như sau:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 208.67.222.222
nameserver 1.1.1.1

  • Nếu nguyên nhân do IPv6 thì ta tắt chức năng IPv6 trên server bằng thao tác sau:

Mở file /etc/sysctl.conf , thêm 2 dòng bên dưới vào cuối file này rồi lưu lại:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

Chạy lệnh update : sysctl -p

Cuối cùng tiến hành gửi lại mail qua đối tác để kiểm tra.

=================================

Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Email Server tại đây:

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)