1 số ví dụ cơ bản về lệnh ls trong linux

 • Monday 20/12/2021

Lệnh ls là 1 trong những lệnh được sử dụng thường xuyên nhất trong Linux.

Bài viết này sẽ giới thiệu 1 số lệnh ls cơ bản với các tham số của nó trong Linux.

 1. Liệt kê tệp và thư mục

  Sử dụng lệnh ls mà không có tùy chọn thêm sẽ không hiển thị thêm chi tiết như loại tệp, kích thước, thời gian chỉnh sửa, …

 2. Liệt kê tệp và thư mục chi tiết hơn

  Sử dụng ls -l để liệt kê chi tiết hơn với kích thước, thời gian chỉnh sửa, quyền, owner của tệp, thư mục.

 3. Liệt kê tệp ẩn trong Linux

  Trong Linux, các tệp ẩn sẽ bắt đầu bằng dấu “.”. Bạn có thể sử dụng lệnh ls -a để hiển thị các tệp trên.

 4. Liệt kê cây thư mục

  Sử dụng lệnh ls -R sẽ liệt kê cây thư mục.

 5. Liệt kê thông tin bên trong Thư mục

  Thêm đường dẫn của thư mục sau lệnh ls để liệt kê các tệp và thư mục bên trong thư mục chỉ định. Ví dụ liệt kê tệp và thư mục bên trong thư mục Downloads

 6. Sắp xếp theo kích thước tệp

  Với tham số -lS, lệnh ls -lS sẽ sắp xếp tệp có kích thước từ lớn đến nhỏ

 7. Sắp xếp theo thời gian

  Với tham số -lt, lệnh ls -lt sẽ sắp xếp tệp theo thời gian tạo/chỉnh sửa

Ngoài ra, 1 mẹo nhỏ để tiện trong việc sử dụng lệnh ls là bạn có thể tạo alias cho lệnh ls. Ví dụ thay vì sử dụng lệnh ls với tham số -l để liệt kê chi tiết, bạn có thể tạo alias cho lệnh ls để khi chỉ sử dụng ls cũng sẽ có tham số -l như sau

Để bỏ cấu hình trên bạn sử dụng lệnh
unalias ls

Bên trên là 1 số lệnh ls cơ bản để bạn tham khảo, ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới để biết thêm các tham số khác của lệnh ls.

ls --help

Bạn cũng có thể tham khảo các hướng dẫn khác tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Rate this post