Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

10 Lỗi Phổ Biến Khi Sử Dụng WordPress

Bài viết này sẽ cho biết 10 Lỗi phổ biến khi sử dụng WordPress

 

 

 

Lỗi Fatal Error: Allowed Memory Size Of XXX Bytes Exhausted

Lỗi này có thể xảy ra thường xuyên hoặc thỉnh thoảng khi thực hiện tác vụ nào đó trong website. Khi gặp lỗi, nó sẽ trả về lỗi trắng trang kèm theo thông báo là “Fatal Error: Allowed Memory Size Of XXX Bytes Exhausted”.

Nguyên nhân và Cách khắc phục

Nguyên dân xảy ra lỗi này là do bộ nhớ chung của máy chủ mà bạn được phép sử dụng không cung cấp đủ cho ứng dụng PHP để xử lý WordPress

Đầu tiên khắc phục bằng cách chèn đoạn sau đây vào file wp-config.php:

define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '512M' );

Sau đó thêm vào .htaccess ở thư mục gốc

php_value memory_limit 512M

Nếu vẫn không được thì thử tạo php.ini ở thư mục gốc của website và thêm dòng dưới

memory_limit=512M

Lỗi Warning: Cannot Modify Header Information

Khi truy cập website xuất hiện thêm thông báo “Warning: Cannot modify header information – headers already sent by…..” phía trên sau khi cập nhật WordPress, theme, plugin,….

Nguyên nhân và Cách khắc phục

Đối với WordPress, nguyên nhân chính phổ biến nhất là file báo lỗi (xem trong đoạn báo lỗi) bị thừa một khoảng trắng trước ký tự <?php ở đầu.

Mở file bị lỗi ra và hãy chắc chắn rằng đầu file không chứa bất kỳ khoảng trắng nào và để cho chính xác hãy chủ động thêm ?> ở cuối file.

Hoặc nếu có thể hãy tải file bị lỗi về và mở bằng Notepad++, sau đó chọn Encoding -> UTF-8 without BOM.

Lỗi “Briefly Unavailable For Scheduled Maintenance”

Sau khi bấm nút update WordPress hoặc Theme/Plugin và bấm vào tác vụ khác có thể sẽ gặp lỗi này.

Nguyên nhân & Cách khắc phục

Khi update update WordPress hoặc Theme/Plugin, WordPress sẽ tự động đưa website về trạng thái bảo trì để hệ thống tự động cập nhật làm xong việc của nó để tránh các phiền toái xảy ra. Vì thế, thông thường thì lỗi này sẽ tự động mất sau khoảng vài chục giây hoặc vài phút.

Trong vài trường hợp hiếm hoi, do quá trình update xảy ra lỗi nên WordPress không thể đưa website về trạng thái ban đầu nên sẽ hiển thị thông báo này gần như là mãi mãi. Lúc đó, hãy thử khắc phục bằng cách xóa file .maintenance ở thư mục gốc

Lỗi trắng trang

Thông thường khi lỗi trình duyệt sẽ hiển thị lỗi ra kèm đường dẫn của tập tin bị lỗi hay nguyên nhân bị lỗi, điều này có thể sẽ nguy hiểm trong một vài trường hợp nếu kẻ xấu nhìn thấy nên webserver sẽ không hiển thị ra và nó thành “lỗi” trắng trang.

Nguyên nhân và Cách khắc phục

Các nguyên nhân phổ biến nhất là thường:

Nếu bị lỗi trắng trang thì hãy cố gắng nhớ lại xem đã cài đặt update gì hoặc xem lỗi của website để biết nó lỗi để sửa

Để hiển thị lỗi ra trình duyệt mở wp-config.php tìm WP_DEBUG và sửa false thành true đồng thời thêm

define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true );

Sau đó vào lại website xem đã hiển thị lỗi chưa. Nếu chưa thì vào thư mục wp-content và mở tập tin debug.log lên

Lỗi Error Establishing A Database Connection

Lỗi này sẽ xuất hiện ở hai trường hợp:

Lỗi 404 Not Found khi vào xem bài viết

Lý do xuất hiện lỗi là do cơ chế rewrite URL chưa được kích hoạt trên website bởi vì file .htaccess chưa chèn các quy tắt rewrite cho nó. Đầu tiên truy cập vào admin website => vào Settings -> Permalinks và ấn nút Save Changes. Nếu vẫn không được thì chèn đoạn sau vào tập tin .htaccess ở thư mục gốc của website.

 

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Lỗi “unable to create directory wp-content/uploads…” khi upload ảnh

Lý do xuất hiện lỗi này là máy chủ không có quyền ghi dữ liệu để tiến hành tạo thư mục hoặc đăng một dữ liệu mới vào đó.

Để khắc phục, tiến hành CHMOD thư mục wp-content/uploads và tất cả các thư mục con bên trong của nó thành 755.

Lỗi Stylesheet Is Missing

Đối với một số người dùng WordPress mới thì sẽ thường xuyên gặp lỗi này khi tải file theme từ internet về thay vì cài theme có trong thư viện.

Lỗi này có 2 nguyên nhân chính:

Lỗi PCLZIP_ERR_BAD_FORMAT (-10)

Nguyên nhân là do theme bạn upload lên là định dạng .rar chứ không phải .zip, WordPress chỉ chấp nhận file .zip

Cách khắc phục là hãy giải nén theme ra và nén lại thành .zip thay vì .rar.

Lỗi Error: The uploaded file exceeds the upload_max_filesize

Nguyên nhân là tập tin tải lên vượt quá giới hạn dung lượng tải lên cho phép của PHP mà máy chủ của họ thiết lập.

Cách khắc phục là chèn đoạn sau vào tập tin .htaccess ở thư mục gốc trên host để tăng giới hạn lên 100MB.

php_value upload_max_filesize 100M
php_value post_max_size 100M

Hoặc nếu chèn vào .htaccess bị lỗi 500 thì hãy xóa đi và tạo php.ini trong thư mục gốc website rồi chèn:

upload_max_filesize = 100M
post_max_size = 100M

—————————————————————————–

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
Exit mobile version