Hướng dẫn kích hoạt(active) license Directadmin

  • Thursday 20/02/2020

Sau khi cài đặt DirectAdmin, bạn có thể tiến hành active license Directadmin (Active License) như sau:

 

 

Đối với hệ điều hành CentOS

Nếu vì lý do nào đó, bạn cần cập nhật License DirectAdmin, bạn cần chạy các lệnh sau, lưu ý bạn phải đăng nhập ở quyền root

cd /usr/local/directadmin/scripts

./getLicense.sh xxxx yyyy

service directadmin restart

 

Hay chỉ cần chạy lệnh sau

   /usr/local/directadmin/scripts/getLicense.sh auto

Hoặc dùng lệnh

/usr/local/directadmin/scripts/getLicense.sh hashkey

 Hashey: Kỹ thuật sẽ cung cấp cho quý khách sau khi đăng ký license.

Trong đó số xxxx và yyyy là Client-ID (hoặc còn gọi là User-Id) và License-ID được P.A cung cấp. Nếu bạn gặp lỗi khi giải nén update.tar.gz, bạn có thể tìm nguyên nhân bằng cách:

head -n 1 /usr/local/directadmin/conf/license.key

Thường thì thông tin về lỗi bạn có thể tìm thấy trong tập tin, hãy kiểm tra kỹ địa chỉ IP của License đã đăng ký có khớp với IP  của máy chủ hay không hoặc OS trong License đăng ký có trùng với OS quý khách đang sử dụng hay không. Nếu có sai sót, bạn hãy liên hệ P.A để hỗ trợ điều chỉnh.

Nếu Server của bạn có nhiều IP và wget lựa chọn sai IP để tải về DirectAdmin, bạn có thể chỉ định việc kích hoạt sử dụng đúng IP như sau (với 1.2.3.4 là IP mà quý khách đã đăng ký trong license) :

cd /usr/local/directadmin/scripts

./getLicense.sh xxxx yyyy 1.2.3.4

service directadmin restart

Nếu Sevrer không thể kết nối qua Port 443 đến directadmin.com (https), hoặc không lấy được kết quả thì có thể máy chủ của bạn có Firewall chặn lại. Trong trường hợp này, bạn có thể thử dùng Port 80 để kích hoạt:

echo 1 > /root/.insecure_download

Khi khởi động lại DirectAdmin, bạn có thể gặp vấn đề như sau:

Stopping DirectAdmin: [ FAILED ] Starting DirectAdmin: [ OK ]

Có nghĩa là tập tin PID không còn đúng thông tin, hãy khởi động lại DirectAdmin bằng cách:

killall -9 directadmin

/etc/init.d/directadmin start

Chúc bạn thành công!

 

Quý khách có thể tham khảo 1 số ưu đãi từ P.A Việt Nam tại https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Quý khách có thể tham khảo dịch vụ license Directadmin ở P.A Việt Nam cung cấp tại https://www.pavietnam.vn/vn/direct-admin.html

 

Xem thêm hướng dẫn cài đặt WordPress trên control panel Directadmin tại https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-cai-dat-wordpress-thu-cong-tren-hosting-directadmin.html

 

4.7/5 - (35 bình chọn)