Alias domains (Park domain) là gì? Hướng dẫn cấu hình Alias domains trên dịch vụ Email Pro

  • Saturday 19/02/2022

Alias domains (Park domain) là gì ?

Alias Domain được gọi với tên khác là Parked domain là một dạng tên miền khác chạy song song với tên miền chính.

Ví du: Khi đến trường bạn tên Nguyễn Văn A nhưng ở nhà bạn lại tên Tèo or Tý . Mặc dù có 2 tên khác nhau nhưng đều là 1 người.

Alias domains được sử dụng để làm gì?

Giả sử bạn có một miền pa.net.vn đang sử dụng dịch vụ mail, nếu bạn thêm tên miền abc.com làm tên miền bí danh của pa.net.vn thì tất cả các email được gửi đến user@abc.com sẽ được chuyển đến user@pa.net.vn .

Hướng dẫn cấu hình Alias domains

Login bằng tài khoản quản trị vào giao diện admin của Email Pro.

Chọn tab aliases và thêm domain bí danh vào (ví dụ abc.com )

Cấu hình email alias user:

Mail alias user : Cho phép người dùng có thể sử dụng một email được tạo ra (không phải là user) nhận thư gửi từ bên ngoài nhưng các email nhận về sẽ nằm trong folder của email được chính.

vd: Bạn muốn cấu hình mail ktpa@pa.net.vn sẽ nhận được mail khi gửi vào mail bí danh là demo@pa.net.vn (mail bí danh bắt buộc cùng domain pa.net.vn ) thì sẽ cấu hình như sau:

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Bài Viết Liên Quan:

5/5 - (1 bình chọn)