Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

API là gì, API tổng đài voip tích hợp CRM như thế nào?

API hỗ trợ tích hợp tổng đài voip (tổng đài ảo) vào hệ thống CRM, ERP như thế nào?

 

1. API là gì?

API là viết tắt của Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng) phương thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác.

Sử dụng API giúp developer đẩy nhanh quá trình phát triển phần mềm, tạo ra sự nhanh chóng, thuận tiện để hướng đến mục tiêu cuối là nâng cao hiệu suất công việc.

API tổng đài VoIP thì API cho phép các phần mềm khác như CRM, ERP, các website… kết nối với tổng đài để lấy các thông tin lịch sử cuộc gọi, số điện thoại, file ghi âm…

 

2. Các API tổng đài P.A Việt Nam hỗ trợ tích hợp vào CRM, ERP.

Các tổng đài ip thời 4.0 không chỉ đơn giản là nghe gọi mà phải là một tổng đài thông minh có khả năng tích hợp hợp vào các hệ thống phần mềm của khách hàng đang sử dụng như CRM, ERP.

a. Dưới đây là các API trên tổng đài hỗ trợ hệ thống bên ngoài như CRM, ERP kết nối lây thông tin trên tổng đài.

+ Trên CRM, ERP sẽ xem được log thống kê chi tiết như lịch sử cuộc gọi của tổng đài như : thông tin gọi ra, gọi vào, thơi gian gọi của nhân viên

+ Trên CRM, ERP sẽ ghe lại được các cuộc ghi âm của nhân viên.

+ Trên CRM, ERP khi thấy số điện thoại có thể click vào số điện thoại và điện thoại bàn ip phone sẽ tự động gọi trực tiếp đến số điện thoại đó.

+ Khi có điện thoại đến tổng đài, trên CRM, ERP sẽ hiện thông báo popup hiện thông tin khách hàng đang gọi đến như tên, số điện thoại, địa chỉ, khách gọi ngày nào, khách sử dụng dịch vụ gì…

b. Mô tả tính năng API tổng đài.

– API nhận log thông tin cuộc gọi trên thống kê:

Khách hàng có thể lên trang https://crm.pavietnam.vn và mục thống kê để xem thông tin lịch sử cuộc gọi, nghe lại ghi âm. Nếu khách hàng muốn lấy hết thông tin trên thống kê và lưu về CRM / ERP của khách hàng thì khách hàng có thể sử dụng API này sẽ nhận thông tin cuộc gọi đến, gọi đi, thông tin file ghi âm sẽ được trả về dạng file json.

– API Nghe lại file ghi âm trong CRM của Khách hàng.

API này sẽ giúp khách hàng có thể lấy được thông tin về file ghi âm, như đường link ghi âm, khách có thể thêm được file ghi âm trên CRM / ERP của khách và nghe lại.

– API CallNow – Thực hiện cuộc gọi.

Chức năng API CallNow – Thực hiện cuộc gọi này sẽ hỗ trợ gọi điện thoại trên CRM / ERP của khách hàng.

+ Nhân viên đang sử dụng số nội bộ 101 (số 101 phải được cài đặt vào thiết bị điện thoại bàn IP Phone, Laptop/PC hoặc Smartphone).

+ Nhân viên vào phần mềm CRM / ERP và tìm kiếm thông tin khách hàng. Khi tìm kiếm thấy khách hàng và nhân viên muốn gọi khách hàng này nhân viên chỉ cần click vào biểu tượng hình điện thoại.

Sau khi click vào số điện thoại trên CRM / ERP , tổng đài sẽ tự động gọi đến số nội bộ của nhân viên ở đây là số 101. Sau khi số 101 đổ chuông và nhân viên nhấc máy, sau đó tổng đài sẽ gọi tiếp số điện thoại mà nhân viên đã click vào trên CRM / ERP trước đó. Khách hàng bắt máy và cuộc gọi được kết nối.

Thông tin sẽ truyền vào qua API này

1. Số nội bộ, máy nhánh để gọi

2. Số điện thoại gọi đi.

3. Uniqueid = mã uniqueid

4. Notecall

– Chức năng nhận lại thông tin cuộc gọi đến từ tổng đài.

Khách hàng muốn khi có cuộc gọi đến tổng đài, tổng đài sẽ truyền những thông tin như số điện thoại gọi đến và số điện thoại tiếp nhận đến CRM / ERP của khách hàng để khách hàng lưu và cơ sở dữ liệu của khách. Chức năng này sẽ hỗ trợ khách hàng.

Bên CRM / ERP có thể sẽ hiện thông báo Popup thông tin về khách hàng đăng gọi như: tên, số điện thoại, địa chỉ, khách gọi ngày nào, khách sử dụng dịch vụ gì…

Các tham số sẽ truyền vào URL khi có cuộc gọi.

http://yourdomain.com/callback_url.php

1. Số nội bộ, máy nhánh để gọi

2. Số điện thoại gọi đi.

3. Uniqueid = mã uniqueid

4. Notecall

 

Xem thêm:

Tổng đài ảo là gì

Giải pháp tích hợp tổng đài số P.A Việt Nam vào hệ thống CRM khách hàng

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chương trình khuyến mãi tại: Các ưu đãi khuyến mãi tại P.A Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version