[Chat30s] Automation gửi email transcript

  • Wednesday 27/03/2024

Automation gửi email transcript hoạt động như thế nào?

Lịch sử chat tương tác của khách hàng là dữ liệu thông tin hữu ích, quan trọng với doanh nghiệp có thể giúp nắm được thông tin khách hàng cũng như sử dụng quản lý khách hàng được tốt hơn.

Automation gửi email transcript là tính năng trên hệ thống livechat được PA phát triển giúp gửi email lịch sử các cuộc hội thoại (email transcript) về địa chỉ email được khai báo. Khi kết thúc cuộc chat hệ thống sẽ tự động thực hiện gửi email gồm thông tin lịch sử chat trước đó tới email của được khai báo trước đó.

1. Cách thực hiện cấu hình

Đăng nhập addmin livechat với link https://livechat.pavietnam.vn

Sau khi đăng nhập livechat vào > Cấu hình chat Box > Cấu hình Email

email transcript

Tiếp tục ở của sổ Cấu hình email

email transcript

Nhận nội dung chat : chọn ‘Nhận Email’ để nhận thông tin lịch sử chat gửi về email. mỗi nhân viên sẽ nhận email về lịch sử chat của chính mình về Email
Email quản lý nhận tin nhắn offline : Nhập email nhận tin nhấn offline. Khi khách hàng để lại thông tin trên form chat khi không có nhân viên nào đang online thì thông tin sẽ được gửi về danh sách email tại đây.
Email quản lý nhận tin nhắn online : Email nhận tất cả lịch sử chat của khách hành với các nhận viên. Người quản lý dùng để theo dõi trao đổi của khách hàng với nhân viên của mình.

Chỉ định nhân viên nhận tin nhắn Offline : sẽ chỉ định các tài khoản nhân viện được nhận tin nhắn offline của khách hàng để lại trên website.

Sau khi cấu hình nhấn Cập nhật để lưu lại thiết lập.
Tạo cuộc chat để kiểm tra
email transcript
Kết quả email transcript gửi về email khi cuộc chat kết thúc.
email transcript

 

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ Chat30s  tại P.A Việt Nam

Quý khách có thể xem thêm các bài viết Chat30s khác Tại đây

Ngoài ra P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post