Autoresponder là gì – Hướng dẫn cấu hình Autoresponder trên dịch vụ Email Pro

  • Tuesday 31/08/2021

Autoresponder là gì ?

Autoresponder là tính năng tự động trả lời mail gửi đến bằng một tin nhắn được soạn trước nội dung.
Mục đích sử dụng Autoresponder là để thông báo cho người gửi về tình trạng của người chủ hộp mail đang nghỉ bệnh, đi du lịch hoặc nhân viên sử dụng hộp mail này đã thôi việc cần liên hệ qua một địa chỉ mail khác …

Hướng dẫn cấu hình Autoresponder trên dịch vụ Email Pro:

01 – Login vào giao diện webmail, chọn mục Setting (hình cờ lê bên cột phải) => chọn tiếp mục Out of Office.


02 – Ở đây ta sẽ chú ý 4 mục chính :

  • Subject: Mô tả ngắn gọn tiêu đề cho Autoresponder.
  • Body: Nội dung của Autoresponder.
  • Star time , End time: Nếu chúng ta muốn Autoresponder chỉ hoạt động trong 1 khoảng thời gian xác định thì cấu hình trong mục này. Nếu không có giới hạn thời gian thì để trống mục này.
  • Status: Chọn On.
  • Các mục còn lại chúng ta để mặc định.
  • Cuối cùng nhấn Save.

03 – Kiểm tra tính năng Autoresponder bằng cách gửi 1 mail test vào.

 

04 – Kết quả sẽ như hình bên dưới:

05 – Để tắt Autoresponder, chúng ta quay lại mục Out of Office và chọn Status là Off. Trường hợp muốn xóa Autoresponder thì vào mục Filters => chọn Out of Office , rồi nhấn vào nút Delete như hình bên dưới:

Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Email Server tại đây.

Tham khảo dịch vụ Email Server tại P.A Việt Nam
https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html

Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi – khuyến mãi thường xuyên.

5/5 - (1 bình chọn)
tên miền id.vn biz.vn