Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Backup MX là gì ? Hướng dẫn cấu hình Backup MX trên dịch vụ Email Pro

Backup MX là gì ?

Backup MX (MX dự phòng) dùng để xác định mail server dự phòng cho một tên miền.

Backup MX được sử dụng để làm gì?

+ Khi dịch vụ smtp trên máy chủ MX chính không hoạt động, các email gửi đến tên miền này  sẽ được gửi đến máy chủ MX dự phòng.

+ Khi máy chủ MX chính hoạt động trở lại ,các mail nhận được trên máy chủ MX dự phòng sẽ chuyển tiếp đến MX chính.

Cấu hình tên miền sử dụng bản ghi Backup Mx:

Ngoài bản ghi mx trỏ về mail server chính đang sử dụng, bạn cần phải cấu hình thêm record mx dự phòng trỏ về mail server dự phòng theo hướng dẫn sau.

Ví dụ: máy chủ thư chính của Pa.net.vn là mx01.Pa.net.vn,  bạn cần cấu hình mx02.Pa.net.vn làm MX dự phòng, bạn cần thêm mx02.Pa.net.vn làm máy chủ thư có mức ưu tiên thấp hơn trong bản ghi DNS loại MX.

Pa.net.vn. 3600 IN MX 5 mx01.Pa.net.vn
Pa.net.vn. 3600 IN MX 10 mx02.Pa.net.vn

Máy chủ mx01.Pa.net.vn có số ưu tiên 5 và mx02.Pa.net.vn có số ưu tiên 10. Đối với dịch vụ mail, số thấp nhất có mức ưu tiên cao nhất. Vì vậy với ví dụ trên, máy chủ mx01.Pa.net.vn là Primary MX và mx02.Pa.net.vn là MX dự phòng.

Khi tắt dịch vụ mail mx01.Pa.net.vn, các dịch vụ mail khác sẽ kết nối đến mx02.Pa.net.vn.

Hướng dẫn cấu hình Backup MX trên email pro:

Bạn truy cập vào trang quản lý mail, chọn tên miền cần cấu hình và chuyển sang tab Backup MX để cấu hình. Bạn nên đặt địa chỉ IP của Primary MX làm máy chủ chuyển tiếp để tránh mail bị trùng lặp.

Trong ví dụ trên, chúng tôi đánh dấu miền Pa.net.vn là Backup MX và sử dụng địa chỉ IP112.213.90.105 làm Primary MX, bạn nên thay thế nó bằng địa chỉ IP thật.

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn về dịch vụ Email Server tại đây:

https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi – khuyến mãi thường xuyên

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Bài Viết Liên Quan:

Rate this post
Exit mobile version