Backup Restore dữ liệu Website WordPress bằng WordPress Toolkit

  • Saturday 08/07/2023

Khi cần thực hiện Backup lại website để Restore lại khi có thao tác thực hiện chỉnh sửa website, thay đổi giao diện website thì có thể thao tác thực hiện Backup Restore website. Bài viết hướng dẫn Backup Restore dữ liệu Website WordPress bằng WordPress Toolkit.

1. Tìm website cần thực hiện

Bước đầu tiên bạn cần truy cập vào Hosting và vào mục WP-toolkit

Backup Restore dữ liệu Website WordPress bằng WordPress Toolkit

Ở mục Bộ công cụ WordPress nếu website của Quý khách chưa được hiển thị có thể thực hiện thao tác scan để website được hiển thị.

Trường hợp thực hiện thao tác Scan không hiển thị được Website bạn có thể thực hiện thao tác tại mục public_html tìm các tệp có tên .wp-toolkit-ignore trong thư mục website và xóa đi.

2. Thực hiện Backup

Để thực hiện Backup bạn có thể thao tác kích chọn vào mục Backup and Restore kích chọn Backup và đợi tiến trình thực hiện hoàn tất.

3. Thực hiện Restore

Để thực hiện Backup bạn có thể thao tác kích chọn vào mục Backup and Restore và rê chuột vào bản Backup cần khôi phục thực hiện kích chọn vào biểu tượng và kích chọn Restore đợi tiến trình khôi phục hoàn tất.

4. Thực hiện xóa các bản Backup

Để tránh tình trạng các bản backup không còn sử dụng chiếm dung lượng lưu trữ có thể thực hiện thao tác vào mục Backup and Restore và tích chọn vào các tệp backup cần xóa kích chọn Delete.

 

Tham khảo các dịch vụ Hosting P.A tại đây

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Bài viết hướng dẫn liên quan đến linux hosting các bạn có thể tham khảo tại đây.

Rate this post