Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (08.6.2016)

Ngày 08/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ.

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN  gồm 4 chương với 16 điều, trong đó quy định cụ thể về tổ chức, cá nhân đăng ký và sử dụng tên miền “.vn”, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng tên miền “.vn”; Các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý tên miền; Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2016. 

 

Rate this post
Exit mobile version