Bảo vệ băng thông với Hotlink Protection trên Plesk 12

  • Sunday 26/04/2020

Tổng quát về Hotlink protection
Hotlink protection là tính năng chống không cho phép ăn cắp những tài nguyên từ tài khoản hosting của bạn như hình ảnh, media, file… Ngoài ra mục đích của Hotlink protection còn chống hao tốn tài nguyên bandwidth cho các tài khoản hosting.

 

Hướng dẫn cấu hình Hotlink protection trên Plesk 12

Nhằm bảo vệ website của bạn tránh trường hợp bị tốn băng thông do một site khác sử dụng trực tiếp các tập tin dạng media như hình ảnh,video trái phép từ Host của bạn. Bạn có thể làm theo hướng dẫn sau rất đơn giản với Hotlink Protection trên Plesk Hosting.

Để cấu hình Hotlink protection trên Plesk  (version 12 hoặc mới hơn), thực hiện theo các bước sau:

1. Login Plesk theo đường link: https://[tenmiencuaban]:8443
VD: Bạn đăng ký hosting theo tên miền pavietnam.demo và domain pavietnam.demo đã trỏ về IP của hosting thì link truy cập sẽ là https://pavietnam.demo:8443

2. Click vào Tab Website & Domains > Click vào Show More

 

3. Click vào Hotlink Protection

4. Hotlink Protection gồm các mục
Switch On: click vào Switch On để kich hoạt tính năng Hotlink Protection ( trường hợp đã kích hoạt rồi muốn tắt chức năng này thì click Switch Off)
Protected files extensions, nhập phần mở rộng các file cần bảo vệ VD: bmp. jpeg…
Addresses of friendly websites  Chọn các Website mà bạn cho phép Hotlink. Ngoài các website khác trong phần này ra thì đều không được phép leech ảnh từ website của bạn.