[WordPress Toolkit]Bật hay Tắt chế độ Maintenance mode cho WordPress

  • Friday 11/12/2020

WordPress ToolKit báo tính năng Maintenance mode

Mô Tả: Trường hợp khi bạn truy cập vào website và có thông báo như hình

“The website is undergoing scheduled maintenance.”

Có nghĩa là tính năng Maintenance mode trong WordPress ToolKit đang được bật để xử lý bạn cần tắt đi.

Bước xử lý thông báo từ  WordPress ToolKit:

1. Đăng nhập vào cPanel với thông tin quản lý Hosting.

2. Đến mục “Applications”  và nhấn vào biểu tượng “WordPress Toolkit”.

3. Nhấn vào nút  tắt góc trái “Maintenance mode”, Màu xám là tắt và màu xanh biển là bật

Sau khi tắt thì bạn có thể truy cập lại site bình thường. Nguyên nhân là P.A việt nam vừa triển khai công cụ WordPress Toolkit cho dịch vụ Hosting Linux nhằm giúp việc quản lý mã nguồn WordPress trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn, do  chế độ tự động cập nhật WordPress tự bật mặc định nên khi WordPress cập nhật thì WordPress mode bị chuyển sang chế độ bảo trì, sau khi hoàn tất thì không tự bật lại vì 1 bug chưa xác định. Mẹo là bạn có thể tắt chế độ auto update khi vào “autoupdate settings” mục “Update WordPress automatically” chọn “No”. Sau đó khi cần update thì bạn có thể update chủ động khi cần.

Rate this post