Bật hoặc tắt Thông báo trạng thái phân phối mail (DSN) trong Outlook

  • Monday 31/08/2020

Trong Outlook, bạn có thể cấu hình tùy chọn nhận một mail xác nhận email đã được gửi đến máy chủ thư của người nhận hay chưa.

Để bật hoặc tắt Thông báo trạng thái gửi/nhận, bạn sẽ cần đi tới File > Options > Select the ‘Mail’ tab and then scroll down to the ‘Tracking’ header.

Tại đây, bạn sẽ có tùy chọn để bật hoặc tắt tính năng, như ảnh bên dưới