Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[DirectAdmin] – Sử dụng Unicode UTF-8 trên DirectAdmin hỗ trợ tiếng Việt có dấu

unicode-utf-8-directadmin

Khi thực hiện chỉnh sửa file code trên giao diện DirectAdmin nếu gặp tình trạng hiển thị nội dung tiếng Việt có dấu bị lỗi font chữ thì nguyên nhân là do mặc định gói ngôn ngữ trên DirectAdmin mặc định không sử dụng Unicode UTF-8 nên xảy ra tình trạng này.

Bài viết này P.A Việt Nam sẽ hỗ trợ hướng dẫn cách xử lý và khắc phục vấn đề này bằng cách sử dụng Unicode UTF-8 trên DirectAdmin

Bước 1: SSH vào hệ thống

Tiến hành SSH vào hệ thống với quyền user root thông qua các phần mềm SSH như Putty, Terminal, ….

Bước 2: Chỉnh sửa file

Thực hiện chỉnh sửa file có đường dẫn: /usr/local/directadmin/data/skins/[skinname]/lang/en/lf_standard.html với [skinname] là tên skin (giao diện) mà control DirectAdmin bạn sử dụng.

Ví dụ: /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en/lf_standard.html

Tìm dòng có nội dung:

LANG_ENCODING=iso-8859-1

Thay đổi thành:

LANG_ENCODING=UTF-8

Bước 3: Kiểm tra Unicode UTF-8 trên DirectAdmin

Như vậy đã có thể đã có thể bật Unicode UTF-8 trên DirectAdmin hỗ trợ tiếng Việt có dấu.

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn hoặc hotline 19009477 ext: 2

Dịch vụ VPS/Server vui lòng tham khảo tại đây.

Xem thêm các hướng dẫn khác liên quan đến VPS/Server tại đây.

Thông tin chương trình khuyến mãi tại P.A Việt Nam tại đây

Rate this post
Exit mobile version