Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 06-2019-TT-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24-2015-TT-BTTTT ngày 18.8.2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

  • Wednesday 11/09/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2019. 

Về tổng quan, Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT đã sửa đổi, bổ sung các điểm, khoản tại 12 Điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT. Thông tư được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể khi đăng ký sử dụng tài nguyên Internet trên cơ sở thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, đồng thời bổ sung quy định giải quyết một số tình huống phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tế như: thay đổi tên chủ thể sử dụng tài nguyên Internet trong trường hợp có sự sáp nhập, hợp nhất, thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức hoặc có sự tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; bổ sung quy định để cơ quan quản lý về tên miền xử lý các trường hợp có các vi phạm trong đăng ký sử dụng tên miền như cung cấp thông tin không chính xác, giả mạo, mạo danh đăng ký tên miền; bổ sung quy định về cấp tên miền liên quan tới hoạt động báo chí, tin tức nhằm tăng cường công tác quản lý liên quan tới hoạt động báo chí, tin tức; thay đổi nội dung xuất hóa đơn tên miền “.vn”; thay đổi biểu phí giá tên miền “.vn”.

I. Quy định mới bổ sung liên quan đến tên miền Quý Khách lưu ý các nội dung sau: 

(1) Sửa đổi quy định về đăng ký, sử dụng tên miền dưới đuôi “.name.vn” theo đó bổ sung thêm đối tượng tổ chức được đăng ký sử dụng tên miền dưới đuôi “.name.vn” thay vì trước đây chỉ cho cá nhân đăng ký. Cụ thể tên miền NAME.VN dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh… của tổ chức, cá nhân. Không chấp nhận các trường hợp cá nhân đăng ký thương hiệu của tổ chức. Tổ chức đăng ký chiếm dụng tên thương hiệu của tổ chức không liên quan. Quá trình đăng ký được tiền kiểm và yêu cầu bổ sung giải trình lý do và ý nghĩa của tên miền (nếu có). 

(2) Rà soát kỹ khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền dạng báo chí, tin tức, tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội theo hướng: Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký nhưng phải đáp ứng yêu cầu: không vi phạm quy định tại Điều 23b Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 sửa đổi bổ sung Nghị số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Không phải là tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật. Do đó khi đăng ký tên miền yêu cầu tiền kiểm đăng ký tên miền báo chí. Chủ thể cần cung cấp tài liệu chứng minh là cơ quan báo chí, quyết định phê duyệt đề án thành lập báo,… Đối với yêu cầu đăng ký tên miền dạng tin tức, dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, hồ sơ đăng ký tên miền của tổ chức khi nộp cần bổ sung các cam kết gửi cho nhà đăng ký để nhà đăng ký gửi đến VNNIC xét duyệt, cụ thể: 

■ Tên miền đăng ký để cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội: Tổ chức đăng ký tên miền cam kết đủ điều kiện là đối tượng được cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và sẽ hoàn tất thủ tục xin giấy phép theo quy định của pháp luật; báo cáo báo lại nhà đăng ký và VNNIC trước khi đưa tên miền vào hoạt động chính thức cho trang thông tin điện tử, mạng xã hội. 

■ Nếu là tên miền do trùng tên, có thể gây nhầm lẫn nhưng đăng ký không để sử dụng cho mục đích cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội: chủ thể có cam kết chỉ sử dụng để lập trang tin thông thường, không sử dụng để cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. 

(3) Sửa đổi quy định về đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền theo hướng bổ sung sử dụng các trường hợp đổi tên chủ thể khi có sự chuyển quyền sử dụng tên miền do sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức; có sự tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

(4) Sửa đổi về thủ tục thu hồi tên miền, bỏ hình thức Quyết định thu hồi tên miền của VNNIC trong các trường hợp thu hồi tên miền theo văn bản hòa giải thành, quyết định, bản án giải quyết tranh chấp có hiệu lực pháp luật. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc văn bản yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

(5) Sửa đổi quy định về quản lý tên miền “.vn” trong quá trình giải quyết tranh chấp quyền sử dụng tên miền phù hợp với quy định pháp luật thi hành án dân sự theo hướng đảm bảo tính khả thi trong thực tế: sửa đổi thời hạn được ưu tiên đăng ký tên miền của người được thi hành án là nguyên đơn kể từ ngày quyết định, phán quyết, bản án giải quyết tranh chấp có hiệu lực pháp luật. 

(6) Sửa đổi quy định về chuyển đổi Nhà đăng ký theo hướng quy định rõ trách nhiệm của Nhà đăng ký đang quản lý tên miền trong việc phải thực hiện các thủ tục để chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền khi chủ thể có yêu cầu và không được gây cản trở khi chủ thể đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận về đăng ký, duy trì tên miền “.vn” với Nhà đăng ký. 

(7) Bổ sung “Mã số doanh nghiệp” đối với chủ thể đăng ký tên miền là tổ chức vào mục bản khai đăng ký tên miền trường “Thông tin chủ thể”. Các trường thông tin khác trên bản khai đăng ký tên miền giữ nguyên.

II. Thay đổi nội dung xuất hóa đơn 
NĐK P.A Việt Nam thay đổi nội dung xuất hoá đơn để phù hợp Thông tư 208/2016/TT- BTC, Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT. Nội dung xuất hoá đơn theo bảng giá cần tách bạch rõ ràng các khoản thu dịch vụ GTGT và các khoản thu phí và lệ phí phải nộp ngân sách nhà nước. Do đó, P.A Việt Nam cập nhật lại thay đổi nội dung xuất hóa đơn cho các tên miền .VN như sau:

Nội dung xuất:

1. Tên miền đăng ký mới:

Tên hàng 1: PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ DUY TRÌ TÊN MIỀN

Tên hàng 2: PHÍ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ VÀ DUY TRÌ TÊN MIỀN

Thay đổi thành:

Tên hàng 1: LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ, PHÍ DUY TRÌ TÊN MIỀN

Tên hàng 2: DỊCH VỤ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU

2. Gia hạn tên miền, transfer tên miền:

Tên hàng 1: PHÍ DUY TRÌ TÊN MIỀN

Tên hàng 2: PHÍ DỊCH VỤ DUY TRÌ TÊN MIỀN

Thay đổi thành:

Tên hàng 1: PHÍ DUY TRÌ TÊN MIỀN

Tên hàng 2: DỊCH VỤ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ TÊN MIỀN NĂM TIẾP THEO

3. Chuyển nhượng tên miền:

Tên hàng 1: PHÍ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Tên hàng 2: PHÍ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Tên hàng 3: PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN

Thay đổi thành:

Tên hàng 1: LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Tên hàng 2: DỊCH VỤ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU

Tên hàng 3: DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN

III. Thay đổi các chi phí liên quan Dịch vụ đăng ký và Duy trì tài khoản quản trị tên miền

Từ ngày 15/09/2019, P.A Việt Nam thực hiện áp dụng bảng giá tên miền .VN mới theo hướng dẫn của VNNIC, chi tiết xem tại đây. Theo hướng dẫn này, chi phí cho tên miền .VN sẽ bao gồm hai mức phí:
(1) Lệ phí đăng ký và phí duy trì nộp ngân sách Nhà nước theo Thông tư 208/TT-BTC (Không chịu thuế GTGT).
(2) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền của NĐK P.A Việt Nam.

Mọi thắc mắc, Quý Khách vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng qua số Hotline: 1900 9477 Ext: 3; hoặc liên hệ nhân viên phụ trách dịch vụ; hoặc gửi mail đến địa chỉ cus@pavietnam.vn để được hỗ trợ giải đáp.

 
 
Rate this post