Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16-2016-TT-BTTTT ngày 28.6.2016 hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá (28.6.2016)

  • Thursday 30/06/2016

 

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT về việc hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016. Thông tư gồm 3 chương với 8 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá; các Nhà đăng ký tên miền “.vn” và Trung tâm Internet Việt Nam.

Với thông tư này các chủ thể tên miền “.vn” sẽ có thể chính thức thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo quy định của Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 12/11/2009 và Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Quá trình thực hiện chuyển nhượng Quý khách hàng tham khảo hướng dẫn tại Nhà đăng ký P.A Việt Nam. Các bên tham gia chuyển nhượng nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tại NĐK P.A Việt Nam, sẽ kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” theo đúng quy định. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet của NĐK, các bên tham gia chuyển nhượng phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng và thực hiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng tại NĐK.

Bên cạnh các trường hợp được chuyển nhượng theo quy định, các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền phải dừng hoặc hủy bỏ kết quả được quy định chi tiết tại Điều 6 của Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT. Chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, các biểu mẫu cho các bên tham gia chuyển nhượng được quy định tường minh tại Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT.

Mọi thắc mắc, Quý Khách vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ khách hàng của NĐK P.A Việt Nam qua số Hotline: 1900 9477 Ext: 3. Hoặc liên hệ nhân viên phụ trách dịch vụ hoặc gửi mail đến địa chỉ cus@pavietnam.vn để được hỗ trợ giải đáp.