Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Brandname] Hướng dẫn nộp hồ sơ Định danh theo Nghị Định 91/2020 trực tuyến trên cổng Thông tin Dịch Vụ Công

Hướng dẫn nộp hồ sơ Định danh theo Nghị Định 91/2020 trực tuyến trên cổng Thông tin Dịch Vụ Công

1. Đăng ký

Truy cập vào cổng thông tin Dịch Vụ Công (DVC) tại: https://dichvucong.gov.vn/ và nhấn vào nút ĐĂNG KÝ.

Tại trang đăng ký, ta chọn:

Sau khi chọn TBDĐ hoặc BHXH ta sẽ điền đầy đủ thông tin như yêu cầu của trang đăng ký: