Các bước chuyển đổi hoá đơn điện tử từ Thông tư 32 sang Thông tư 78

  • Sunday 02/01/2022

Các bước chuyển đổi hoá đơn điện tử từ Thông tư 32 sang Thông tư 78

Các quý doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 hoặc đang sử dụng hóa đơn giấy, để chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo thông tư 78 thì thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lập tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT
Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123 gửi đến cơ quan thuế. Sau đó, cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.
==> Chi tiết các bước lập tờ khai đăng ký TẠI ĐÂY

Bước 2: Chờ thông báo “chấp nhận’’ hoặc “không được chấp nhận’’ từ Tổng cục Thuế
Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123 cho doanh nghiệp:
– Trường hợp được chấp nhận, doanh nghiệp tiến hành xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử thông minh của P.A Việt Nam theo Thông tư 78.
– Trường hợp không được chấp nhận, doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh, bổ sung nội dung theo yêu cầu của cơ quan thuế và gửi lại theo các bước trên.

Bước 3: Hủy hóa đơn giấy và toàn bộ hóa đơn điện tử theo TT32 chưa sử dụng
Sau khi nhận được thông báo ‘’chấp nhận’’ sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 từ Tổng cục Thuế, doanh nghiệp làm TB03 để hủy hóa đơn giấy và toàn bộ hóa đơn theo Thông tư 32 chưa sử dụng.

Bước 4: Tiến hành tạo lập, phát hành, lưu trữ… hóa đơn điện tử
Theo Nghị định 123, doanh nghiệp sẽ không phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, mẫu hóa đơn và số lượng hóa đơn với cơ quan thuế nữa.

==> hướng dẫn chi tiết cách tạo mẫu hóa đơn và tạo, phát hành hóa đơn theo link TẠI ĐÂY

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THÔNG MINH
ĐÃ ĐÁP ỨNG THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020 NĐ-CP & THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

Các bước chuyển đổi hoá đơn điện tử từ Thông tư 32 sang Thông tư 78

Các bạn cũng có thể tham khảo những chương trình khuyến mãi về dịch vụ này theo link tại đây

Rate this post