Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Các cách import/export quản lý Database Mysql

Để quản lý database mysql cụ thể với thao tác import và export database thường dùng sẽ có nhiều cách để thực hiện.
Bài viết này giới thiệu 1 số cách mà các bạn có thể áp dụng trong việc import và export database mysql.

4 Cách import/export quản lý database Mysql

 

1. Phpmyadmin

Truy cập vào phpMyAdmin – là một ứng dụng web miễn phí cung cấp GUI sử dụng kết hợp với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu MySQL, thường sẽ có sẵn khi sử dụng Hosting.
Cách này phổ biến nhưng chỉ import được những file .sql , .gz có dung lượng giới hạn

Giao diện phpMyadmin

 

2. Bigbump

Cách làm : Download bigdump về
https://www.ozerov.de/bigdump.zip
Upload file database .sql lên server (ví dụ : test.sql), tiếp theo up file bigdump.php đã config rồi lên Host.

Sau đó trên web chạy : http://yoursite.com/bigdump.php và bấm Start –> ko báo lỗi gì là ok.

Các tham số đáng chú ý với bigdump :
$db_server = ‘localhost’; –> địa chỉ server
$db_name = ”; –> tên database
$db_username = ”; –> user
$db_password = ”; –> mật khẩu
$filename = ‘test.sql’; –> tên file database, ở đây là test.sql
$db_connection_charset = ‘utf8’; –> cái này quan trọng này, nếu không đúng database sẽ rất dễ bị lỗi tiếng Việt

 

3. Phần mềm Navicat

Khởi tạo kết nối đến Mysql Database.
Thực hiên chức năng Execue SQL File để import

4. Chạy Scripts ( khi có quyền root )

Bạn cần phải có tài khoản root để thực hiện ssh vào Server và thực hiện các lệnh

Lệnh export : #mysqldump -u [user] -p [database_name] > [backupfile].sql
nhập pass mysql vào
Lệnh import : #mysql -u [user] -p [database_name] < file.sql
nhập pass mysql vào

4.5/5 - (81 bình chọn)
Exit mobile version