Cloud Drive30s: Các câu hỏi thường gặp

  • Thursday 26/03/2020

Các câu hỏi thường gặp về dịch vụ Cloud Drive30s

Tổng quan về dịch vụ Cloud Drive30 xem tại đây 

Đăng ký dịch vụ Cloud Drive30s với giá ưu đãi nhất tại pavietnam.vn

1. User truy cập/upload dữ liệu Cloud Drive30s như thế nào ?

Hệ thống Cloud Drive30s do PAvietnam cung cấp hỗ trợ các hình thức truy cập/upload dữ liệu như sau:

– Qua ứng dụng sync client (App cài đặt trên PC hỗ trợ Windows, MAC, Ubuntu)
– Qua giao diện web
– Qua ứng dụng Mobile (hỗ trợ Android, iOS)

2. Dung lượng file upload tối đa bao nhiêu trên Cloud Drive30s?

– Upload qua giao diện web tối đa 512MB
– Upload qua phần mềm sync client không giới hạn

Đối với các file dung lượng lớn Quý Khách nên thực hiện upload qua phần mềm sync client sẽ ổn định hơn.

3. Cloud Drive30s có thể truy cập file/thư mục khi không có internet không?

Có thể.
Khi sử dụng ứng dụng Mobile trên thiết bị di động quý khách có thể chọn chế độ Offline cho file/thư mục bằng các nhấn vào nút “…” bên cạnh file/thư mục đó sau đó chọn “Set as available offline”.

Khi sử dụng phần mềm sync client, nếu khi có kết nối internet đã đồng bộ tất cả các file/thư mục cần thiết từ server về rồi thì khi không có internet Quý Khách cứ thao tác chỉnh sử bình thường, khi có kết nối internet lại thì hệ thông sẽ tự động bộ lại lên server.

4. Phân quyền file/thư mục như thế nào trên Cloud Drive30s?

User sở hữu file/thư mục có quyền chia sẻ với user khác với các quyền sau:

Chia sẻ với user Cloud Drive30s khác:

– Quyền chia sẻ lại (Can reshare)
– Quyền tạo file/thư mục (Can create)
– Quyền thay đổi file/thư mục (Can change): Copy, move, đổi tên

– Quyền xóa (Can Delete): nếu bỏ quyền này thì user sẽ không có quyền xóa file/thư mục
– Đặt thời gian hết hạn chia sẻ (Set expiration date): ví dụ chia sẻ từ ngày hiện tại tới cuối tháng sẽ tự động gỡ chia sẻ
– Gỡ chia sẻ (Unshare)

Chia sẻ dạng link:

– Chỉ đọc (Readonly): user chỉ có quyền xem file/thư mục được chia sẻ
– Cho phép upload file/thư mục và chỉnh sửa (Allow upload and editing)
– Chỉ cho phép upload (File drop/Upload only)
– Đặt mật khẩu khi truy cập file/thư mục được chia sẻ qua link
– Đặt thời gian hết hạn chia sẻ (Set expiration date)

File/thư mục được chia sẻ với user khác thì mặc định user này sẽ có quyền download, không thể bỏ quyền download đối với các file/thư mục được chia sẻ

Lưu ý: Việc phân quyền file/thư mục được thực hiện trên giao diện web hoặc Mobile App

5. User lỡ xóa file/thư mục thì có cách nào để khôi phục trên Cloud Drive30s?

Có các trường hợp sau:

A. User xóa file/thư mục được tạo trong thư mục của chính user đó

Sau khi xóa thì file sẽ được chuyển vào mục Deleted Files của user đó > có thể nhấn vào nút “Restore” để khôi phục

B. User xóa file/thư mục được tạo trong thư mục được chia sẻ bởi user khác

Sau khi xóa thì file sẽ được chuyển vào mục Deleted Files của user đó > có thể nhấn vào nút “Restore” để khôi phục

Hoặc

Vào mục Deleted Files của user sở hữu thư mục gốc > tìm file/thư mục cần restore và nhấn vào nút “Restore” để khôi phục

Cho dù user được chia sẻ xóa file/thư mục và xóa trong mục Deleted Files của mình thì trong thư mục Deleted Files của user sở hữu thư mục gốc vẫn lưu lại file đó để restore (trừ trường hợp user sở hữu thư mục gốc xóa trong mục Deleted Files của user đó)

Nếu 2 trường hợp trên vẫn không có dữ liệu thì Quý Khách liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ kiểm tra dữ liệu từ bản backup, nếu có chúng tôi sẽ hỗ trợ restore cho Quý Khách(nếu có dữ liệu chưa bị ghi đè)

6. User admin có những quyền gì?

– Mặc định user admin có quyền tạo/xóa user, khóa/mở khóa user, điều chỉnh quota cho user, đổi mật khẩu cho user. Toàn quyền thao tác trên các file/thư mục cá nhân của user admin

– User admin chỉ có quyền kiểm soát các thư mục do user admin tạo ra và chia sẻ cho các user khác. Bao gồm việc giám sát các thao tác upload file/thư mục, xóa file/thư mục.

– User admin không có quyền kiểm soát các file/thư mục cá nhân của các user khác ngoại trừ file/thư mục do user admin tạo ra và chia sẻ cho các user khác dùng chung.

Lưu ý: User admin chỉ được cấp cho các gói Cloud Drive30s #3 trở lên.

7. User admin có xem được log user khác xem, xóa, sửa, tải các file, thư mục được không?

–  Tất cả các user (kể cả user admin) chỉ có quyền xem log (trong mục Detail > tab Activities của file/thư mục) các file/thư mục do user đó tạo ra hoặc được chia sẻ bởi user khác.
– Các thao tác đối với file/thư mục được ghi log (nhật ký) lại bao gồm: tạo mới, đổi tên, xoá, sửa (dùng tính năng edit, nếu sửa trực tiếp trên ứng dụng OpenOffice thì không ghi log)

Lưu ý:

Hệ thống backup của P.A VietNam xây dựng chủ yếu để phòng sự cố phần cứng, không nhằm mục đích hỗ trợ phục hồi các thao tác xóa từ phía khách hàng.

Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu Quý Khách cần khuyến cáo người dùng cẩn thận trọng các thao tác liên quan đến các file/thư mục quan trọng đồng thời cần chủ động backup riêng theo nhu cầu(nếu có thể). Chúng tôi không thể chắc chắn có thể hỗ trợ phục hồi thành công nếu tiến trình backup đã thực hiện ghi đè dữ liệu mới(nhằm tối ưu dung lượng sao lưu)

Đăng ký ngay Cloud Drive30s tại link bên dưới

https://www.pavietnam.vn/vn/cloud-drive30s.html

Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi-khuyến mãi thường xuyên
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

5/5 - (1 bình chọn)