Các hình thức P.A Viet Nam hỗ trợ khách hàng

  • Monday 28/05/2012

Các hình thức P.A Viet Nam hỗ trợ khách hàng

– Trang hỗ trợ khách hàng online 24/24, https://support.pavietnam.vn

– Khách hàng sử dụng email đăng ký dịch vụ, gửi email đến P.A để hỗ trợ. Phòng kỹ thuật gửi đến  kythuat@pavietnam.vn ; phòng dịch vụ khách hàng gửi đến  cus@pavietnam.vn

– Hỗ trợ điện thoại 24/24 qua tổng đài 1900 9477

Than phiền nhân viên Kinh doanh: 0977 21 7777 (8h00-21h00)

– Than phiền nhân viên Kỹ thuật:0908 086 513 (8h00-21h00)