Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Các khái niệm về bản ghi DNS

Khái Niệm DNS Resource Record:

Các Kiểu Resource Records Của DNS:

1. SOA (Start of Authority) : Trong mỗi tập tin cơ sở dữ liệu DNS phải có một và chỉ một record SOA (Start of Authority). Bao gồm các thông tin về domain trên DNS Server, thông tin về zone transfer.

2. NS (Name Server) : Record tiếp theo cần có trong zone là NS (name server) record. Mỗi name server cho zone sẽ có một NS record. Chứa địa chỉ IP của DNS Server cùng với các thông tin về domain đó.

3. A (Address) và Cname (Canonical Name) :

4. AAAA : dùng để phân giải Host ra một địa chỉ 128-bit IPv6.

5. SRV : Cung cấp cơ chế định vị dịch vụ, Active Directory sử dụng resource record này để xác định domain controllers, global catalog servers, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) servers. Các trường trong record SVR :

6. MX (Mail Exchange) : Dùng để xác định Mail Server cho một domain. Ví dụ khi bạn gởi email tới support@pavietnam.com, mail server sẽ xem xét MX Record pavietnam.com xem nó được điểu khiển chính xác bởi mail server nào (mail.pavietnam.com chẳng hạn) rồi tiếp đến sẽ xem A Record để chuyển tới IP đích. Để tránh việc gởi mail bị lặp lại, record MX có thêm một giá trị bổ sung ngoài tên miền của Mail Exchange là một số thứ tự tham chiếu. Đây là giá trị nguyên không dấu 16-bit (0-65535) chỉ ra thứ tự ưu tiên của các mail exchanger.

7. PTR (Pointer) : Phân giải địa chỉ IP sang hostname.

Lưu ý để cấu hình bản ghi, bạn cần liên hệ với đơn vị cung cấp IP cho bạn như các nhà cung cấp ISP , chứ không phải nhà cung cấp tên miền

Vd bạn cần cấu hình PTR của IP 125.235.4.99 về mail.tenmien.vn

Vì IP 125.235.4.99 do Viettel quản lý thì bạn cần liên hệ với ISP Viettel cung cấp IP 125.235.4.99 thay vì nhà cung cấp tenmien.vn

 

Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo các ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version