Các lệnh docker cơ bản

 • Thursday 03/03/2022

Bài viết này giới thiệu đến các bạn các lệnh docker cơ bản

 1. docker –version
  Lệnh này dùng để kiểm tra version docker.
 2. docker search
  Lệnh này dùng để kiểm tra thông tin các image có trên docker hub. Ví dụ command bên dưới sẽ tìm các image ubuntu.
  docker search ubuntu
 3. docker pull
  Lệnh này dùng để tải các image trên docker hub về. Ví dụ để tải image ubuntu ta dùng lệnh
  docker pull ubuntu
 4. docker images
  Lệnh này dùng để liệt kê các image có trên máy tính của bạn
 5. docker run
  Lệnh này dùng để tạo 1 container với images của bạn, ví dụ để tạo 1 container với image ubuntu đã tải về trước đó, bạn dùng lệnh
  docker run -it ubuntu

  Trong đó -it là tham số khi tạo container giúp bạn có thể vào terminal của container ngay. Để thoát khỏi terminal bạn dùng tổ hợp phím Ctrl + P + Q.
 6. docker ps
  Lệnh này để liệt kê các container đang chạy
 7. docker stop
  Lệnh này dùng để dừng 1 container đang chạy. Ví dụ như hình bên dưới bạn có container đang chạy với ID là 03a1db578cc3, bạn dùng lệnh docker stop 03a1
 8. docker start
  Để start lại container đã dừng trước đó, bạn dùng lệnh docker start, ví dụ bạn start lại container đã stop phía trên dùng lệnh
  docker start 03a1

  Để liệt kệ các container đã tạo trước đó bạn dùng lệnh
  docker ps -a
 9. docker rm
  Lệnh này dùng để xóa container đã tạo trước đó, nếu container đang chạy, bạn cần thêm tham số -f
 10. docker exec
  Lệnh này dùng để chạy 1 lệnh trong container, ví dụ bên dưới là liệt kê các tệp tin, thư mục trong folder root của container

Bên trên là 1 số lệnh cơ bản liên quan đến docker.

Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan đến kiến thức VPS/Server tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

5/5 - (1 bình chọn)