Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Các lệnh thao tác trên Exim sử dụng Control Panel DirectAdmin

Exim là một SMTP Server tốt, tuy nhiên đôi lúc bạn cũng phải thao tác để quản lý hàng đợi (Queue) trong trường hợp các user gởi quá nhiều email, hoặc bị Spam làm tắc nghẽn.

 

Nếu bị nghẽn thì có thể tham khảo cách xử lý theo hướng dẫn tại đây

 

 

 

 

 

 

 

4.6 / 5 ( 129 bình chọn )
Exit mobile version