Các loại network trong docker

  • Sunday 02/10/2022

docker

Một trong những lý do khiến docker container và các dịch vụ của docker rất mạnh mẽ là do chúng có thể kết nối với nhau hoặc kết nối với các workload không phải docker, đó là nhờ network của docker.

Các loại network trong docker

Bài viết này giới thiệu khái niệm các loại network bên trong docker.

1. bridge

Đây là network driver mặc định nếu ta không chỉ định network driver lúc chạy container. Bridge network thường được sử dụng khi ta chạy ứng dụng trong container có nhu cầu giao tiếp với bên ngoài (nếu không có nhu cầu giao tiếp với bên ngoài thì sử dụng host network).

2. host

Đối với các container độc lập, KHÔNG có nhu cầu giao tiếp với bên ngoài thì ta có thể remove phần network của container & sử dụng network của Docker host luôn. Host network chỉ sử dụng được cho swarm service trên docker 17.06 trở lên.

3. overlay

overlay network kết nối nhiều docker daemon lại với nhau để bật swarm service giao tiếp với nhau. Ta cũng có thể sử dụng overlay network để cho phép giao tiếp giữa 1 swarm service & 1 container standalone hoặc giữa 2 standalone container trên các docker daemon khác nhau. Cách này cho phép loại bỏ việc phải sử dụng khả năng định tuyến của HĐH giữa các container này.

4. ipvlan

IPvlan network cung cấp cho người dùng toàn quyền kiểm soát việc đánh địa chỉ cho cả IPv4 và IPv6. VLAN driver được xây dựng trên nền tảng đó để cung cấp cho các operator quyền kiểm soát hoàn toàn việc gắn thẻ VLAN layer 2 và thậm chí cả định tuyến IPvlan L3 cho những người dùng quan tâm đến tích hợp underlay network.

5. macvlan

Macvlan network cho phép gán MAC address cho container, làm cho container được thấy như là 1 thiết bị vật lý trên mạng LAN. Docker daemon định tuyến traffic đi đến container bằng địa chỉ MAC của chúng. Sử dụng macvlan driver đôi khi là lựa chọn tốt nhất khi làm việc với các ứng dụng cũ (legacy) được kết nối trực tiếp với mạng vật lý, thay vì được định tuyến qua ngăn xếp mạng của Docker host.

6. none

Driver này sẽ vô hiệu hóa tất cả tính năng network của Container. Nó thường được sử dụng cùng với custom network driver.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn khác thuộc dịch vụ VPS/Server tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (2 bình chọn)