Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Các phím tắt cần biết trong Total Commander

Total Commander là một trình quản lý tập tin hữu hiệu dành cho người dùng Windows, nó còn hoạt động tương tự như Windows Explorer, giúp bạn sao chép, di chuyển hoặc xóa file nhanh chóng. Total Commander rất dễ dàng sử dụng khi đưa ra hàng loạt các phím tắt để thay thế cho những thao tác phức tạp.

Các phím tắt cần biết trong Total Commander:

F1 trợ giúp của Total Commander

F2 Mở lại cửa sổ nguồn Total Commander

F3 Xem các tập tin

F4 Chỉnh sửa tập tin đang chọn

F5 Sao chép tập tin, thư mục

F6 Di chuyển hoặc đổi tên thư mục

F7 Tạo thư mục mới

F8 Xóa tập tin, thư mục

F9 Kích hoạt thanh thực đơn lệnh phía trên cửa sổ nguồn

F10 Kích hoạt thanh thực đơn lệnh bên trái.

Alt + F1 Đổi ổ đĩa bên cửa sổ trái

Alt + F2 Đổi ổ đĩa bên cửa sổ phải

Alt + F3 Sử dụng các trình xem tập tin thay thế

Alt + F4 Thoát khỏi Total Commander

Alt + F5 Nén tập tin, thư mục

Alt + Shift + F5 Nén và xóa nguồn

Alt + F7 Tìm kiếm

Alt + F8 Mở lịch sử các lệnh đã sử dụng

Alt + F9 Giải nén tập tin nén

Alt + F10 Mở cửa sổ cây thư mục của thư mục hiện hành

Shift + F1 Mở thực đơn lệnh tùy biến cách hiển thị các cột trong cửa sổ

Shift + F2 So sánh danh sách các tập tin ở 2 cửa sổ

Shift + F3 Chỉ xem các tập tin bên dưới vị trí con trỏ đang đứng trong trường hợp có nhiều tập tin được chọn

Shift + F4 Tạo mới một tập tin văn bản và mở bằng trình soạn thảo Editor để soạn

Shift + F5 Sao chép và đổi tên trong cùng một thư mục

Shift + F6 Đổi tên một tập tin trong cùng thư mục

Shift + F10 Hiển thị thực đơn lệnh ngữ cảnh

Ctrl + F1 Hiển thị tên tập tin ở dạng ngắn gọn – chỉ hiển thị phần tên

Ctrl + Shift + F1 Hiển thị hình ảnh dưới dạng thu nhỏ – thumbnail.

Ctrl + F2 Hiển thị tất cả các thông tin chi tiết về tập tin.

Ctrl + Shift + F2 Hiển thị chú thích đi kèm với tập tin

Ctrl + F3 Sắp xếp theo tên

Ctrl + F4 Sắp xếp theo kiểu tập tin

Ctrl + F5 Sắp xếp theo ngày giờ

Ctrl + F6 Sắp xếp theo dung lượng

Ctrl + F7 Hủy sắp xếp

Ctrl + F8 Hiển thị cây thư mục

Ctrl + F9 In tập tin với chương trình tương ứng

Ctrl + F10 Hiển thị tất cả các tập tin

Ctrl + F11 Hiển thị các tập tin thực thi (*.exe, *.bat, *.cmd, *.pif, *.com)

Ctrl + F12 Hiển thị các kiểu tập tin mới do người sử dụng định nghĩa

Ctrl + A Chọn tất cả

Ctrl + B Hiển thị nội dung của thư mục hiện hành và liệt kê tất cả các thư mục con, tập tin của nó.

Ctrl + C Sao chép tập tin thư mục vào Clipboard

Ctrl + D Mở danh sách các đánh dấu

Ctrl + F Kết nối đến máy chủ FTP

Ctrl + Shift + F Hủy kết nối đến máy chủ FTP

Ctrl + I Chuyển đến thư mục đích

Ctrl + L Xem dung lượng của tập tin đã chọn

Ctrl + M Đổi tên hàng loạt

Ctrl + Shift + M Thay đổi chế độ truyền tải FTP

Ctrl + N Tạo kết nối FTP mới

Ctrl + P Sao chép đường dẫn hiện tại vào dòng lệnh

Ctrl + R Mở lại thư mục nguồn

Ctrl + T Mở thẻ Folder mới và kích hoạt nó

Ctrl + Shift + T Mở thẻ Folder mới nhưng không kích hoạt

Ctrl + U Hoán chuyển vị trí 2 thư mục ở 2 cửa sổ

Ctrl + V Dán các tập tin, thư mục từ Clipboard vào thư mục hiện hành

Ctrl + X Cắt tập tin, thư mục vào Clipboard

Ctrl + Z Nhập chú thích cho tập tin

Ctrl + Mũi tên lên Mở thư mục trên dưới con trỏ trong thẻ mới

Ctrl + Tab Di chuyển đến thẻ tiếp theo

Ctrl + Shift + Tab Di chuyển đến thẻ trước đó

Ctrl + Dấu cộng Chọn tất cả

Ctrl + Dấu trừ Bỏ chọn tất cả

Ctrl + Pg Down, Backspace Chuyển lên thư mục cha

Ctrl + <– Chuyển lên thư mục gốc ổ đĩa (bàn phím Châu Ấu)

Ctrl + \ Chuyển lên thư mục gốc ổ đĩa (bàn phím US)

Alt + –> Chuyển đến thư mục tiếp theo

Alt + <– Chuyển đến thư mục trước đó

Tab Chuyển qua lại giữa cửa sổ trái và phải

Insert, Phím cách Chọn, hoặc bỏ chọn tập tin, thư mục

Ký tự bất kỳ Chuyển qua chế độ dòng lệnh

Alt + Dấu cộng Chọn các tập tin có cùng kiểu

Alt + Enter Hiển thị cửa sổ thuộc tính của tập tin, thư mục đang chọn.

===================

Quý khách có thể tham khảo các bài viết liên quan đến hosting theo link bên dưới:

Windows: https://kb.pavietnam.vn/category/windows-hosting

Linux: https://kb.pavietnam.vn/category/linux-hosting


Ngoài ra, P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting, các dịch vụ email server và nhiều dịch vụ khác đáp ứng yêu cầu của khách hàng:
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version