Các phương án bảo mật và an toàn thông tin với điện thoại Yealink

  • Monday 14/06/2021

Các phương án bảo mật và an toàn thông tin với điện thoại Yealink

1. Đặt mật khẩu bảo mật cho điện thoại

Vào mục sercurity : ta nhập password mới thay cho password mặc định để đảm bảo an toàn cho điện thoại.

 

2. Bật tính năng SRTP (RTP Encryption) để đảm bảo an toàn thông tin khi liên lạc

 

3. Bật tín năng Accept SIP Trust Server Only

4. Tắt tính năng  Allow IP Call để không bị tấn công khi kẻ tấn công biết IP trên IP Phone

Rate this post