Các quy trình nghiệp vụ .VN

 • Saturday 19/10/2019
 • Quy trình đăng ký tên miền “.vn”
 • Quy trình đăng ký tên miền nhạy cảm
 • Quy trình đăng ký tên miền nhóm báo chí tin tức
 • Quy trình đăng ký tên miền dưới “.gov.vn”
 • Quy trình đăng ký tên miền .Name.VN
 • Quy trình đăng ký tên miền đang được giữ chỗ
 • Quy trình đăng ký bảo vệ tên miền
 • Quy trình đăng ký giữ chỗ tên miền
 • Quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” được cấp không thông qua đấu giá
 • Quy trình thu hồi tên miền theo yêu cầu các cơ quan chức năng
 • Quy trình thu hồi tên miền do quá hạn duy trì
 • Quy trình hoàn trả tên miền
 • Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký
 • Quy trình thay đổi thông tin tên miền
 • Quy trình đổi tên chủ thể tên miền
 • Quy trình gia hạn tên miền
 • Vòng đời của tên miền .VN thông thường
 • Vòng đời của tên miền .VN bảo vệ
Rate this post