Các quy trình, quy định nghiệp vụ tên miền quốc tế

  • Saturday 19/10/2019

Các Quy định về tên miền quốc tế

Quy định đăng ký tên miền .US

Quy định đăng ký tên miền .Com.sg

Quy định đăng ký tên miền .Travel 

Quy định đăng ký tên miền .Com.de

Quy định đăng ký tên miền .Co.uk

Quy định đăng ký tên miền .Eu

Quy định đăng ký tên miền .Tel

Quy định đăng ký tên miền .Pro

Quy định đăng ký tên miền .Eu.com

Quy định đăng ký tên miền .Com.au

Quy định đăng ký tên miền .Bayern

Quy định đăng ký tên miền . IO

Quy định đăng ký tên miền . Ceo

Quy định đăng ký tên miền . Xxx