Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Tìm hiểu các Storage Engine trong MySQL

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu các Storage Engine trong MySQL

Storage engine (cơ chế lưu trữ) là gì?

Storage engine thực chất là cách mà MySQL lưu trữ dữ liệu trên đĩa cứng. Mỗi database sẽ được MySQL lưu dưới dạng thư mục con của thư mục data. Khi tạo table, MySQL sẽ tạo ra một file có tên trùng với tên table đó và có đuôi file định dạng .frm ở trong thư mục database.

So sánh các Storage Engine trong MySQL

MyISAM

InnoDB

ARCHIVE

MERGE

BLACKHOLE

 

FEDERATED

MEMORY

CSV

Để kiểm tra xem MySQL của bạn có hỗ trợ các cơ chế trên hay không, có thể dùng lệnh sau:

Vậy là chúng tôi đã hoàn tất bài viết tìm hiểu các Storage Engine phổ biến trong MySQL. Nếu cần hỗ trợ, bạn vui lòng liên hệ kythuat@pavietnam.vn, website: https://support.pavietnam.vn

Tham khảo các bài viết khác tại đây

Các khuyến mãi tại đây

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )
Exit mobile version