Các tùy chọn ghi log exim

  • Wednesday 08/09/2021

Tùy chọn ghi log mail exim

Các tùy chọn ghi log này được thêm vào file config exim để phục vụ quá trình theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến việc quản trị mail.

address_rewrite Tùy chọn này không cho phép ghi lại các bộ lọc chạy với unprivileged user
all_parents Chỉ ghi lại địa chỉ gốc và địa chỉ cuối cùng trên 1 dòng chuyển mail, với tùy chọn này intermediate parents được đặ ở giữa  trong dấu ngoặc đơn.
arguments Cho phép exim ghi nhận lại các đối số vào exim_mainlog. Đây là tính năng dùng để debug lỗi để xác định cách gọi /usr/sbin/sendmail  của MUA (mail user angent).
connection_reject Ghi nhận lại khi có bất kỳ kết nối nào bị từ chối
delay_delivery ghi nhận lại quá trình chuyển tiêp mail đang bị trì hoãn do sever load cao hoặc có quá nhiều kết nối thiết lậpthời điểm đó.
delivery_size Quá trình gửi mail sẽ ghi thêm kích thước mail được chuyển.
dnslist_defer Khi xảy ra lỗi tạm sẽ ghi nhận lại phát sinh tim kiếm máy chủ trong DNS blacklist.
incoming_port ghi nhận lại port kết nối vào được thể hiện sau địa chỉ IP và dấu :
lost_incoming_connection Ghi lại các kết nối SMTP đến bị ngắt đột ngột
queue_run Ghi lại quá trình hàng đợi bắt đầu và kêt thúc
received_sender Ghi nhận lại địa chỉ gốc của người gửi vào.
rejected_header Ghi nhận lại tiêu đề thư bị từ chối
retry_defer Nếu 1 mail bị hoãn chưa đến thời gian thử gửi lại sẽ được ghi nhận lại.
size_reject Bất kỳ tin nhắn nào vượt quá cho phép sẽ được ghi nhận lại.
skip_delivery Ghi nhận lại khi có mail được bỏ qua trong quá trình hàng đơi chạy, do mail bị frozen hoặc đang có tiến trình khác đang xử lý . Thông tin log sẽ có dạng “spool file is locked”
smtp_connection Khi có thiết lập SMTP sẽ được ghi lại, trừ những kết nối từ máy chủ được khai bao trong hosts_connection_nolog .
Với các thiết lập TCP/IP đến exim sẽ được ghi lại số lượng kết nối vào và nó sẽ được tính lại khi service exim được restart lại. Giá trị điếm số lượng kết nối TCP/IP có thể không chính xác hoàn toàn.
smtp_protocol_error Với các lỗi liên quan cú pháp SMTP sẽ được ghi nhận lại
subject Ghi nhận lại tiêu đề mail.
tls_cipher Ghi nhận lại thuật toán mã hóa khi gửi hoặc nhận.
tls_peerdn Ghi nhận lại chứng chỉ SSL được cung cấp bởi máy chủ kết nối.

File cấu hình exim sẽ được lưu ở 1 trong các vị trí sau.

Exim Configuration (main) /etc/exim.conf File cấu hình chính của exim.
Configuration (local) /etc/exim.conf.local được VHM sử dung cho việc cấu hinh nâng cao exim
/etc/exim.conf.dist Cấu hình mẫu được sử dụng khi buil lại exim
/etc/exim.conf.localopts VHM sử dụng file cấu hình mẫu cho chế độ chỉnh sửa cơ bản
Configuration (mailman-related) exim.conf.mailman2.dist Mẫu được sử dụng để build cấu hinh exim.

 

Để hiểu thêm về việc đọc và hiểu log exim bạn có thể tham khảo  tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

5/5 - (1 bình chọn)