Cách cài đặt chứng chỉ SSL Wildcard trên nhiều máy chủ

  • Monday 10/02/2020

Làm cách nào để cài đặt Chứng chỉ SSL Wildcard trên nhiều máy chủ ?

Rất Dễ dàng. Khi cài đặt trên một máy chủ, các bước bạn làm theo là:

1.Đăng ký một chứng chỉ SSL Wildcard . Bạn có thể mua chứng chỉ tại link :

https://www.pavietnam.vn/vn/comodo-ssl.html

https://www.pavietnam.vn/vn/ssl-baomat.html


2. Tạo CSR. Đối với chứng chỉ số Wildcard , hãy đảm bảo nhập tên miền của bạn dưới dạng * .mydomain.com
3. Hoàn thành xác nhận chứng chỉ. CA sẽ gửi email cho bạn chứng chỉ sau khi được cấp.
4. Cài đặt trên máy chủ. Hầu hết các thiết lập máy chủ (ví dụ: máy chủ dùng Control panel cPanel, hay Directadmin) có một trình hướng dẫn đơn giản mà bạn có thể sử dụng để cài đặt chứng chỉ SSL.

Khi sử dụng chứng chỉ số Wildcard trên nhiều máy chủ, có một bước bổ sung mà bạn sẽ cần thực hiện khi cài đặt chứng chỉ trên mỗi máy chủ: tải lên private key.

Lưu ý : private key của bạn được tạo và lưu trên máy chủ của bạn khi bạn tạo CSR. Vì bạn chỉ hoàn thành bước đó trên một máy chủ, nên bạn sẽ cần sao chép private key của mình sang từng máy chủ khác khi bạn cài đặt chứng chỉ.

Rate this post