Cách cài đặt Odoo 14 trên hệ điều hành Ubuntu 20.04 LTS

 • Monday 11/07/2022

Vài nét sơ lược về Odoo :

Odoo là phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở (Open-source ERP software) nổi tiếng và được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. Nó được tích hợp đầy đủ ứng dụng để phục vụ cho mọi nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp: Sales, Marketing, Finance, Inventory, Human Resource, Services, Productivity.

 • CRM (quản lý khách hàng)
 • e-Commerce (thương mại điện tử)
 • Website Builder (xây dựng website)
 • Inventory (quản lý tồn kho)
 • Accounting (kế toán)
 • Manufacturing (sản xuất)
 • Warehouse (quản lý kho)
 • Project Management (quản lý dự án)
 • … chi tiết xem thêm ở đây: Odoo all Apps

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt phiên bản 14 – phiên bản mới nhất – lên Ubuntu 20.04.

Cấu hình khuyến nghị  :

Cầu hình yêu cầu để cài đặt như sau:

 • Server trang bị tối thiểu 2GB RAM (cho 1 người sử dụng)
 • OS: Debian 9/10 hoặc Ubuntu 18.04/20.04
 • Open ports http (80), https (443) và ssh (22)
 • Quyền truy cập SSH với tài khoản sudo / root

Hướng dẫn từng bước chạy lệnh cài đặt :

Step 1 : Nâng cấp Server:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade -y

Step 2 : Tạo user  trên Ubuntu

sudo adduser -system -home=/opt/odoo -group odoo

Step 3 : Cài đặt PostgreSQL Server

sudo apt-get install postgresql -y

Step 4 : Tạo user  cho db PostgreSQL

sudo su – postgres -c “createuser -s odoo” 2> /dev/null || true

Step 5 : Cài đặt Python nền tảng

sudo apt-get install git python3 python3-pip build-essential wget python3-dev python3-venv python3-wheel libxslt-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev python3-setuptools node-less libjpeg-dev gdebi -y

Step 6 : Cài đặt Python PIP Dependencies

sudo apt-get install libpq-dev python-dev libxml2-dev libxslt1-dev libldap2-dev libsasl2-dev libffi-dev

sudo -H pip3 install -r https://raw.githubusercontent.com/odoo/odoo/master/requirements.txt

Step 7 : Cài đặt các  packages cần thiết

sudo apt-get install nodejs npm -y

sudo npm install -g rtlcss

Step 8 : Cài đặt thư viện Wkhtmltopdf

sudo apt-get install xfonts-75dpi

sudo wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox_0.12.6-1.bionic_amd64.deb

sudo dpkg -i wkhtmltox_0.12.6-1.bionic_amd64.deb

sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltoimage /usr/bin/wkhtmltoimage

sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltopdf /usr/bin/wkhtmltopdf

Step 9 : Tạo thư mục Log

sudo mkdir /var/log/odoo

sudo chown odoo:odoo /var/log/odoo

Step 10 : Bắt đầu cài đặt

sudo apt-get install git

sudo git clone –depth 1 –branch 14.0 https://www.github.com/odoo/odoo /odoo/odoo-server

Step 11 : Setting quyền cho thư mục home

sudo chown -R odoo:odoo /odoo/*

Step 12 : Tạo file config cho server:

sudo touch /etc/odoo-server.conf

sudo su root -c “printf ‘[options] \n; This is the password that allows database operations:\n’ >> /etc/odoo-server.conf”

sudo su root -c “printf ‘admin_passwd = admin\n’ >> /etc/odoo-server.conf”

sudo su root -c “printf ‘xmlrpc_port = 8069\n’ >> /etc/odoo-server.conf”

sudo su root -c “printf ‘logfile = /var/log/odoo/odoo-server.log\n’ >> /etc/odoo-server.conf”

sudo su root -c “printf ‘addons_path=/odoo/odoo-server/addons\n’ >> /etc/odoo-server.conf”

sudo chown odoo:odoo /etc/odoo-server.conf

sudo chmod 640 /etc/odoo-server.conf

Step 13 : Bắt đầu khởi động Odoo

sudo su – odoo -s /bin/bash

cd /odoo/odoo-server

./odoo-bin -c /etc/odoo-server.conf

HIện tại Odoo có thể start và chạy rồi.

Các bạn có thể vào theo link localhost:8069

Ưu điểm của Odoo là bạn có thể tự cài đặt bản Community Edition lên máy chủ của mình để sử dụng miễn phí, không tốn bất kỳ chi phí nào. Một số ứng dụng đặc biệt yêu cầu phải trả phí hàng tháng ($4-8$/tháng tuỳ ứng dụng) như Accounting, Planning, Helpdesk, Marketing Automation, Quality,… nhưng số ứng dụng miễn phí là đủ dùng với các công ty vừa và nhỏ.

Bản thân mình sử dụng Odoo để quản lý hoá đơn xuất / nhập hàng hoá và quản lý tồn kho cho công ty nhỏ ở gia đình nền chỉ dùng các ứng dụng miễn phí: Inventory, Purchases, Sales. Nhờ có Odoo mà việc quản lý hàng hoá trở nên tiện lợi hơn rất nhiều.

=============

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Đọc thêm các bài viết khác tại link

=============================================

5/5 - (1 bình chọn)