Cách cài đặt SQL Server Management Studio

  • Friday 30/06/2023

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio (SSMS) là một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và phổ biến được phát triển bởi Microsoft. Được thiết kế đặc biệt cho việc quản lý, truy vấn, và kiểm soát các cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, SSMS cung cấp một giao diện đồ họa dễ sử dụng cho việc tương tác với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) này.

SQL Server Management Studio cho phép người dùng tạo, sửa đổi và xóa cơ sở dữ liệu, bảng, khóa, chức năng, ghi chú và nhiều yếu tố khác trong một cách trực quan. Nó cung cấp các công cụ trực quan và mạnh mẽ để viết và thực thi các truy vấn SQL phức tạp, cho phép người dùng tương tác với dữ liệu thông qua các câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE.

Bên cạnh đó, SQL Server Management Studio cũng hỗ trợ xem, kiểm tra và quản lý các dịch vụ SQL Server, bao gồm kiểm soát phiên, kiểm tra và tối ưu hóa hiệu suất, và theo dõi sự kiện hệ thống. Nó cung cấp các công cụ phân tích và báo cáo chi tiết để giúp người dùng theo dõi và đánh giá hoạt động của cơ sở dữ liệu.

Với giao diện đồ họa trực quan và nhiều tính năng mạnh mẽ, SQL Server Management Studio là công cụ quan trọng cho các nhà phát triển và quản trị viên cơ sở dữ liệu để làm việc với SQL Server.

 

1. SQL Server Management Studio là gì?

SQL Server Management Studio (SSMS)  là một môi trường tích hợp để quản lý mọi cơ sở hạ tầng SQL, từ SQL Server đến Cơ sở dữ liệu SQL Azure. SSMS cung cấp các công cụ để định cấu hình, giám sát và quản trị các phiên bản của SQL Server và cơ sở dữ liệu.

Sử dụng SSMS để triển khai, giám sát và nâng cấp các thành phần tầng dữ liệu được ứng dụng của bạn sử dụng, đồng thời xây dựng các truy vấn và tập lệnh.

 

2. Yêu cầu cấu hình cài đặt

Để cài đặt SQL Server Management Studio thì người dùng cần có hệ thống 64-bit với các yêu cầu sau:

  • Operating Systems: Windows 11/8.1 (64 bit), Windows 10 version 1607 hoặc mới hơn (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 (64-bit)
  • Processor: 1.8 GHz hoặc mạnh hơn x86 (AMD hoặc Intel), Dual-core hoặc mạnh hơn
  • RAM: 4GB hoặc hơn, tối thiểu 2.5GB trên máy ảo
  • Hard disk: Còn trống từ 2GB đến 10GB

 

3. Cách cài đặt SQL Server Management

Bước 1: Nhấp vào đây  để điều hướng đến trang web Tải xuống SQL Server.

Bước 2: Nhấp vào Tải xuống SQL Server Management Studio (SSMS).

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

Bước 3: Chọn vị trí cài đặt phần mềm.

Trong  phần Tải xuống SSMS  , Nhấp vào Free Download for SQL Server Management Studio (SSMS) 18.10 để tải xuống tệp. Lưu ý:  Phiên bản SSMS sẽ được thay đổi dựa trên các bản phát hành mới của Microsoft.

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

 

Bước 4. Nhấp đúp chuột vào  tệp thực thi SSMS-Setup-ENU.exe để bắt đầu cài đặt SSMS.

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

Bước 5. Bấm vào Thay đổi , nếu bạn muốn thay đổi vị trí của Máy chủ SQL. Nếu không, hãy chuyển sang Bước tiếp theo.

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

 

Bước 6. Nhấp vào Cài đặt

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

 

Các bước cài đặt đang được tiến hành.

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

 

Bước 7: Tìm kiếm SSMS trên PC và khởi chạy chúng.

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

 

Bước 8: Cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết và Nhấp vào Kết nối  để mở Cơ sở dữ liệu cần thiết của bạn.

 

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

Cách cài đặt SQL Server Management Studio

 


 

Tham khảo các bài viết khác về Server: https://kb.pavietnam.vn/category/cloud-dedicated-colocation

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)