Cách cài đặt thời gian gửi nhận tự động trong Outlook.

  • Monday 06/09/2021

Cách cài đặt thời gian gửi nhận tự động trong Outlook.

Việc thiết lập lại thời gian gửi nhận mail trong Outlook sẽ giúp bạn không bỏ lỡ tin nhắn quan trọng trong công việc.

I. Lợi ích của cài đặt thời gian gửi nhận tự động trong Outlook.

– Tính năng cài đặt thời gian nhận mail trong Outlook sẽ giúp ứng dụng tự động nhận và thông báo cho bạn khi có email mail mới.
– Việc thiết lập lại thời gian nhận và gửi thư sẽ giúp bạn gửi và nhận thư được nhanh chóng hơn.

II. Cách cài đặt thời gian gửi nhận tự động trong Outlook.

1. Tab Send / Receive -> Send/Receive Groups -> Define Send/Receive Groups.

2. Trong hộp thoại Send/Receive Groups.

Nhấp All account để đánh dấu nhóm gửi, nhận mà bạn sẽ thay đổi khoảng thời gian gửi, nhận tự động trong danh sách nhóm.

Check option Schedule an automatic send/receive every: chọn lại thời gian cần cấu hình.

3. Click Close button, Outlook sẽ tự động lên lịch gửi, nhận cho nhóm gửi, nhận được chỉ định vào khoảng thời gian đã cấu hình.


P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post