Cách Chặn IP Trong Windows Firewall

  • Saturday 06/01/2024

Cách Chặn IP Trong Windows Firewall

Đặt vấn đề

Giả sử hệ thống cần chặn tất 1 số IPs đặc biệt truy cập máy chủ bằng Windows Firewall

Trường hợp 1: Block đơn 1 IP

Mở tường lửa lên -> chọn  Windows Firewall with Advanced Security

Firewall

Tạo rules, Select Custom in Rule Type

Chọn “All Programs”, Chọn vào Any on the Protocol and Ports Screen

Chọn vào Add -> tại đây thêm các IP cần cấm vào đây, Thêm địa chỉ IP hoặc range IP

Chọn vào  “Block the Connection”

Bạn có thể tham khảo thêm 1 số bài viết liên quan bảo mật tại đây

========================================

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/ 

5/5 - (1 bình chọn)