Cách disable NetworkManager CentOS 7

  • Friday 31/12/2021

I. Disable Service

Các bước sau sẽ hướng dẫn tắt dich vụ NetworkManager, và chỉ cho phép quản lý giao diện bằng dịch vụ mạng

1. Kiểm tra interface nào được quản lý bởi NetworkManager

# nmcli device status

Lệnh này sẽ hiển thị tất các các interface card mạng, tại cột STATE hiển thị “Unmanager” tại interface nào thì sẽ không bị quản lý bởi NetworkManager

2. Stop service

# systemctl stop NetworkManager

3. Vô hiệu hóa dịch vụ vĩnh viễn

# systemctl disable NetworkManager

4. Xác nhận dịch vụ đã bị vô hiệu hóa

# systemctl list-unit-files | grep NetworkManager

5. Thêm tham số sau vào file ifcfg-ethX

Các bạn truy cập vào đường dẫn sau :  /etc/sysconfig/network-scrips/ifcfg-ethX   (X: là số thứ tự card mạng eth0,eth1,eth2… )

NM_CONTROLLED="no"

Lưu ý : Phải chắc chắn rằng NM_CONTROLLED sẽ được sửa lại từ “yes” thành “no” để tránh tình trạng gặp lỗi khi cấu hình.

 

II. Chuyển sang dịch vụ mạng “Network Service”

Khi NetworkManager đã được Disable, ta có thể chuyển qua dịch vụ Network để cấu hình các interface card mạng.  Chúng ta sẽ cấu hình theo từng bước sau :

1. Cấu hình địa chỉ IP trong file cấu hình card mạng. 

Truy cập vào đường dẫn sau :  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 . xét giá trị NM_CONTROLLED=”no”

NAME="eth0"
HWADDR=...
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=...
NETMASK=...
GATEWAY=...
TYPE=Ethernet
NM_CONTROLLED=no

 

2. Cấu hình DNS Server tại đường dẫn sau : /etc/resolv.conf

nameserver [server 1]
nameserver [server 2]

 

2. Enable Network Service

# systemctl enable network

3. Restart Network Service

# systemctl restart network

 

 

HƠN 20 NĂM KINH NGHIỆM

P.A Việt Nam tiên phong trong thị trường Internet & Web. Là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam. Chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tên miền, Lưu trữ Website. Email, Máy Chủ, Thiết kế Web.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm nhiều kiến thức hữu ít về máy chủ server tại đây: https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation