Cách fix lỗi “bash: add-apt-repository: command not found” trên Ubuntu/Debian trong Linux

 • Saturday 10/06/2023

Tình huống: Khi bạn thực hiện thêm PPA của ansible và gặp lỗi 

cmd:

sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible

Lỗi:
bash: add-apt-repository: command not found

Bên dưới là cách sửa lỗi bash: add-apt-repository: command not found trên máy ảo Ubuntu.

 1. Mở terminal trên máy chủ Ubuntu/Debian của bạn.
 2. Đầu tiên, cập nhật repo APT và áp dụng các bản vá
  $ sudo apt update
  sudo apt upgrade
 3. Sau đó cài đặt gói software-properties-common để sửa lỗi
  $ sudo apt install software-properties-common
 4. Xác thực command apt-add-repository có thể hoạt động với lệnh
  $ type apt-add-repository
 5. Bây giờ lỗi đã được sửa và bạn có thể sử dụng lệnh apt-add-repository. Ví dụ:
  $ sudo apt-add-repository ppa:ansible/ansible
  apt list -a ansible
  sudo apt install ansibleapt-repository

Tham khảo các bài viết hướng dẫn khác tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post