Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cách giải quyết các vấn đề về chất lượng âm thanh trong VoIP

6 CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ SỬA CÁC VẤN ĐỀ CHẤT LƯỢNG ÂM THANH TRONG VOIP CỦA BẠN

# 1 Tường lửa

Đảm bảo rằng tường lửa của bạn không chặn các port nào của VoIP, như đã đề cập ở trên.

Kham khảo thêm bài viết : Hướng dẫn cấu hình tối ưu mạng và modem FTTH khi sử dụng tổng đài ảo P.A Việt Nam

# 2 Codec Settings

Đảm bảo bạn đang sử dụng cài đặt Codec chính xác. Rất nhiều nhà cung cấp thích bạn sử dụng G.711Alaw. Sử dụng codec sai trên bất kỳ cổng nào của cuộc gọi có thể ngừng âm thanh. Làm việc theo hướng nếu nhà cung cấp VoIP không chuyển mã giữa các codec.

# 3  Check LAN

Hãy chắc chắn rằng bạn không có vấn đề LAN nội bộ như Loops hoặc các chương trình gửi ra khối lượng lớn các gói tin đa.

# 4 Check Bandwidth

Hãy đảm bảo rằng trên cả LAN và WAN / ISP bạn có đủ băng thông cho phù hợp với codec của bạn đang sử dụng cho SIP / VoIP. Theo quy định, G.711Alaw sử dụng 87.2kbps (8.7KBps). Ngoài ra, đảm bảo rằng bạn không có người dùng trên mạng bằng cách sử dụng Bit torrent client để gieo hạt và tải xuống

# 5 Check Broadband

Kiểm tra băng thông bạn có sẵn từ ISP để đảm bảo bạn có thể thực hiện cuộc gọi với số băng thông được bảo đảm. Theo nguyên tắc, bạn muốn tối thiểu 2Mb xuống, và 2Mb lên.

# 6 Check For Packet Loss

Chạy packet loss bằng MTR (Linux) hoặc WinMTR (Windows) tới cả máy chủ DNS của bạn. Các máy chủ cung cấp dịch vụ VoIP bạn đang kết nối. Nếu bạn thấy bất kỳ gói tin bị mất, thì bạn biết rằng các cuộc gọi của bạn sẽ có từ và các bit bị thiếu và bạn sẽ được yêu cầu lặp lại nội dung hoặc được yêu cầu lặp lại nội dung.

4.8/5 - (26 bình chọn)
Exit mobile version