Cách phát hiện SPAM mail và khắc phục trên Mail Exim

  • Monday 04/05/2020

Cách phát hiện SPAM mail và khắc phục trên Mail Exim

Cách nhận biết thường là server hoạt động chậm, tốn ram, cpu, và dung lượng.

Bạn có thể tham khảo cách hạn chế SPAM mail trên Directadmin tại đây : Hướng dẫn hạn chế SPAM mail

Hướng dẫn

Bước 1: Kiểm tra lượng mail đang gửi

exim -bpc

Bước 2: Bật chức năng mail.add_x_header

Tìm file php.ini

php -i | grep php.ini

Thay đổi 2 dòng sau :

mail.add_x_header = On
mail.log = /var/log/phpmail.log

Bước 3: Tìm ID mail SPAM

exim -bp

Note : Phần được gạch đỏ là phần ID của mail

Bước 4: Kiểm tra mail có chứa script mã độc

Lấy ví dụ 1 ID : 1Yj7DK-0003ER-Go

exim –Mvh 1Yj7DK-0003ER-Go

-> Tìm được file có tên : .ajax66.php

Như vậy là ta đã tìm ra được file mà hacker đã đưa vào source code của bạn thông qua các tool, plugin, hay thậm chí source code mà bạn download về và tin tưởng nó là source sạch. Và vô vàn cách mà hacker có thể đưa mã độc lên source code của bạn.

Bước 5: Xóa toàn bộ mail queue


Xóa toàn bộ mail:

exim -bp | awk ‘/^ *[0-9]+[mhd]/{print “exim -Mrm ” $3}’ | bash

Xóa những mail bị treo:

exim -bpr | grep frozen | awk {‘print $3’} | xargs exim -Mrm

Bước 6: Sau khi biết được file có chứa mã độc, thực hiện cách ly

Tìm kiếm file trên bằng lệnh sau :

find /* -type f -name “.ajax66.php”

Bước 7: Vô hiệu hóa file trên

chmod 000 .ajax66.php

Bước 8: Cài đặt các phần mềm diệt virus và malware để scan mã độc và virus

Phần mềm 1: clamav
Phần mềm 2: Malware detect
Phần mềm 3:  Imunify

Bước 9: Thay đổi password từ root đến user

Password dài trên 8 ký tự, có ký tự hoa, ký tự thường, ký tự số và ký tự đặt biệt

Bước 10 : Kiểm tra lại việc SPAM mail

exim -bpc

Rate this post