Cách sửa lỗi “Error establishing a database connection”

  • Tuesday 03/03/2020

Nếu như bạn vào trang web của bạn hiện ra 1 trong 2 thông báo như sau:

Error establishing a database connection
Hoặc
Lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu

Phần lớn lỗi này là do bạn đã điền sai thông tin của Database trong file config dẫn tới kết nối không được. Mỗi một loại code sẽ có 1 tên file config khác nhau , dưới đây tôi sẽ ghi 1 số tên file config của 1 số loại nổi phổ biến.

Nếu gặp 1 số code khác thì bạn sẽ cần tự tìm thôi, việc tìm file config không quá khó vì thường tên của nó sẽ có liên quan đến từ config hoặc database.

WordPress : wp-config.php
Joomla : configuration.php
Laravel : .env
CI : application/config/database.php

Ví dụ dưới đây là trên WordPress

Trong một số trường hợp khác bạn có thể thử khởi động lại dịch vụ Mysql hoặc MariaDB xem sao, đôi khi đó chỉ là lỗi nhỏ của Mysql trên server. Hoặc Mysql của bạn đang không chạy

service mysqld restart
hoặc
service mariadb restart

Rate this post