Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cách thay đổi mật khẩu đã lưu trữ trong Thunderbird

Khi thêm tài khoản email mới vào Thunderbird, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu máy chủ. Thunderbird ghi nhớ mật khẩu và sử dụng nó mỗi khi bạn truy cập thư của mình.

Tuy nhiên, mật khẩu không được lưu cùng với chi tiết tài khoản thư, bài viết hướng dẫn đổi mật khẩu đã lưu trữ trong Thunderbird.

Đổi mật khẩu đã lưu trữ trong Thunderbird.

1. Mở Thunderbird biểu tượng menu click vào settings hoặc Preferences (tùy version).


2. Private& Security –>Click vào Save password.

3. Click vào Show password –>chọn Yes.


4. Tìm địa chỉ email mà bạn muốn cập nhật mật khẩu.

5. Nhấp chuột phải vào mục bạn muốn thay đổi mật khẩu và chọn ‘Chỉnh sửa mật khẩu’. Xin lưu ý: Mật khẩu sẽ cần được cập nhật cho cả kết nối đến(IMAP hoặc POP) và kết nối đi (SMTP).


6. Khi cả hai mật khẩu đã được thay đổi, đóng cửa sổ và khởi chạy lại Thunderbird

 

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro

Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Bài viết hướng dẫn liên quan có thể tham khảo tại đây.

Rate this post
Exit mobile version