Cách thêm tài khoản vào Foxmail

  • Thursday 02/06/2022

Cách thêm tài khoản vào Foxmail

Sau khi đã tải về và dùng Foxmail, nếu muốn thêm 1 tài khoản vào foxmail bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn chọn phần ba gạch bên gốc phải -> chọn account setting

Bước 2: Tại hộp thoại mở ra, bạn chọn create -> chọn order mailbox

Bước 3: chọn manual

bước 4: Bạn sẽ điền thông tin email bao gồm như hình bên dưới

Trong đó :

Server type: có thể chọn imap hoặc pop3

email account: điền vào địa chỉ email

Password: mật khẩu của địa chỉ email

pop server và smtp server: sẽ điền là mail.tenmien, ví dụ tên miền của bạn là abc.com thì sẽ điền là mail.abc.com

Sau đó chọn create.

Các bạn có thể xem thêm các thông tin khác tại đây.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post