Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cách xem header mail Gmail trong email

Hướng dẫn cách xem header mail Gmail

Dưới đây hướng cách xem header mail Gmail để chúng ta có thể xem khi cần thiết .

Đăng nhập email Gmail > sau đó mở mail cần xem header > nhấn vào dấu 3 chấm (hình phía dưới) chọn ‘Hiển thị thư gốc’

Sau đó chúng ta sẽ thấy được thông tin đầy đủ header mail như hình phía dưới.

Chúng ta có thể nhấm vào ‘Sao chép vào bảng nhớ tạm’ để copy nội dung và paste ra khi cần .

 

 

Xem thêm các vài viết mail khác về Email Server Tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version