Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cách xóa background ảnh bằng GIMP trên Linux

Cách xóa background ảnh bằng phần mềm GIMP trên hệ điều hành Linux

Bước 1: Mở ảnh muốn chỉnh sửa bằng GIMP

Bước 2: Tạo kênh alpha (lớp transparent) bằng cách click Layer > Transparency > Add Alpha Channel

Bước 3: Click fuzzy selector (cây bút phóng vùng chọn) và chọn lớp (vùng) cần chọn ; Click và chọn vùng muốn remove

Bước 4: Xóa vùng đó, click Del (Edit > Clear)

Bước 5: Sau khi xóa hết nền cần xóa, vào Menu > Select > None để xóa vùng chọn

Bước 6: Lưu file lại theo png vào Menu > File > Export rồi chọn định dạng là .png ; chọn Export rồi nhấn Export lần nữa.

Trên đây là hướng dẫn cách xóa background ảnh bằng phần mềm GIMP trên hệ điều hành Linux.

Danh mục các bài viết liên quan: Liên kết.

Nhà bán hàng có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây:

Bảng tin khuyến mãi P.A Việt Nam

Gói sản phẩm và Ứng dụng tiện ích Web30s

Các bài viết liên quan khác:

Cách xóa phông online, xóa background ảnh cực dễ

Rate this post
Exit mobile version