Cài đặt Brotli trên DirectAdmin

  • Tuesday 21/05/2024

Brotli là gì

Brotli là một thuật toán nén dữ liệu mạnh mẽ và hiệu quả được Google phát triển. Nó được thiết kế để nén dữ liệu web và có thể giảm kích thước tệp nén đáng kể so với các thuật toán nén trước đó như Gzip hoặc Deflate.

Brotli được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web để nén các tệp CSS, JavaScript và HTML trước khi chúng được gửi từ máy chủ đến trình duyệt của người dùng. Việc sử dụng Brotli giúp giảm băng thông mạng cần thiết và tăng tốc độ tải trang web, cải thiện trải nghiệm người dùng và SEO.

Một số ưu điểm của Brotli bao gồm:

  • Hiệu suất cao: Brotli thường tạo ra các tệp nén nhỏ hơn và hiệu quả hơn so với Gzip hoặc Deflate.
  • Hỗ trợ tốt cho nội dung văn bản: Brotli hoạt động đặc biệt tốt với các loại dữ liệu văn bản như HTML, CSS và JavaScript.
  • Tiêu thụ CPU thấp: Mặc dù Brotli có thể tạo ra các tệp nén nhỏ hơn, nhưng nó tiêu thụ ít CPU hơn so với các thuật toán nén khác.
  • Hỗ trợ rộng rãi: Brotli được hỗ trợ trên nhiều trình duyệt web phổ biến và các máy chủ web như Apache và Nginx.

Hướng dẫn sau cài đặt brotli với websever:  nginx_apache trên directadmin

Cài đặt brotli trên directadmin

Tải cài đặt brotli:

#cd /usr/local/directadmin/custombuild
#mkdir brotli

#cd brotli
#git clone https://github.com/google/ngx_brotli.git
#git submodule update --init && cd ..

Custom brotli

#mkdir -p custom/nginx_reverse
#cp -p ./configure/nginx_reverse/configure.nginx custom/nginx_reverse

Sau đó mở file custom/nginx_reverse/configure.nginx

thêm đoạn sau:  "--add-module=/usr/local/directadmin/custombuild/brotli" \

Cài đặt brotli

Sau đó rebuild lại nginx_apache với lệnh sau

./build update
./build nginx_apache

Cài đặt brotli

Sau khi build xong bạn mở file /etc/nginx/nginx-includes.conf và thêm vào 2 dòng sau:

brotli on;
brotli_static on;

Dùng lệnh nginx -t để kiểm tra nếu không bị lỗi cú pháp bạn reload hoặc restart lại nginx để áp dụng.

Kiểm tra lại bằng lệnh:

curl -kL -I -H ‘Accept-Encoding: br’ localhost | grep -i encoding  // thay localhost bằng tên domain

Chúc bạn thành công

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết khác tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post