Cài Đặt Chứng Chỉ Số Email Comodo Personal Authentication Certificates Trên Thunderbird

  • Friday 18/09/2020

Mở chương trình Email Thunderbird lên

Bước 1. Click chuột phải lên Email cần cài đặt chứng chỉ số > Settings

Bước 2. Vào mục Security >> Manage Certificates >> Import

Bước 3. Import file chứng chỉ số đã export trước đó từ trình duyệt FireFox.

Bước 4. Trong mục “Digital Signing” >> Chọn “Select” >> Xuất hiện hộp thoại “Select Certificate” đã import thành công ở bước trên >>

Chọn “OK” sẽ xuất hiện 1 hộp thoại hỏi về việc có đồng ý sử dụng Chứng chỉ số này để mã hóa – giải mã Email hay không ?

Chọn “YES” để hoàn thành bước lựa chọn chứng chỉ số Email cho mục “Digital Signing” và “Encryption”

Bước 5. Check vào mục “Digital sing messages (by default)” để đảm bảo luôn luôn gửi mail đã được ký số
(chứng chỉ số )

Bước 6. Gửi test thử và kiểm tra Email đã được gửi dưới dạng ký số với chứng chỉ số đã đăng ký

Kết thúc !

Tham khảo: Chữ ký số Email của P.A Việt Nam